CESSMIR staat voor Centre for the Social Study of Migration and Refugees en is een interdisciplinair centrum binnen de Universiteit Gent dat zich toelegt op de sociale impact van migratie en vluchten en activiteiten verzorgt op het vlak van onderzoek, onderwijs en dienstverlening