Toegankelijkheid voor personen met een beperking

De UGent wil haar websites op het domein www.ugent.be optimaal toegankelijk maken voor alle gebruikers en neemt daarom specifieke maatregelen om online documenten toegankelijk te maken voor internetgebruikers met visuele, motorische en auditieve beperkingen maar ook ouderen.

Daarom volgen wij de toegankelijkheidsrichtlijnen van de organisatie Anysurfer zo goed mogelijk op. Lees meer over Anysurfer...

Ondervindt u toch problemen?

Naast onze algemene portaalsite voldoen in principe ook alle decentrale websites die gebruikmaken van het centrale UGent-cms aan de meeste toegankelijkheidsnormen.

Desondanks kunnen er op deze websites verwijzingen zijn naar websites die niet voldoen aan de Anysurfer-richtlijnen.

Mocht u problemen ondervinden met de toegankelijkheid van bepaalde websites, dan kunt u dit melden aan de Cel Portaalbeheer van de directie Communicatie en Marketing.

Feedbackformulier toegankelijkheid voor personen met een beperking


Datum laatste revisie: 17 mei 2022