PermanentieCentrum (PerC)

(Vergunning FOD BiZa 18.1092.09)

Het PermanentieCentrum is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade die voortvloeien uit de uitoefening van zijn activiteiten inzake private veiligheid.
De benadeelden kunnen zich rechtstreeks wenden tot AG Insurance, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel met polisnummer 99.661.964.U kan bij het PermanentieCentrum (PerC) 24u/24 terecht. 

Voor noodgevallen op (09 264 88) 88View on Stalhof

 • Bedreiging van personen, brand, ontploffing, bommelding
 • Medisch noodgeval, ongeval met gevaarlijke stoffen
 • Ernstige elektrische pannes, ernstige wateroverlast, perso(o)n(en) opgesloten in lift, ...
 • Schokkende gebeurtenissen
 • ...

Niet-dringende hulp: 

09 264 71 25

permanentie@ugent.be
Stalhof 6
9000 Gent


Hulp nodig bij Monitoring toestellen?


Zorg ervoor dat u volgende info kunt meegeven: Entrance of the Emergency Centre

 • WIE: uw naam en contactgegevens
 • WAT: de aard van het incident
 • WAAR: de exacte locatie van het incident (volledig adres, site, gebouw, verdieping, lokaalnummer, ...)
 • ERNST van het probleem
 • HULP die u wenst* (brandweer, ziekenwagen, politie,...) + info over hulp die eventueel al ter plaatse is (EIP,...)
 • SLACHTOFFERS: aantal vermisten/gewonden, aard verwondingen,...
 • STOFFEN: welke gevaarlijke stoffen zijn betrokken
 • CONTACT: wie kan ter plaatse worden gecontacteerd

* Ook als een incident onder controle is zonder hulp van buitenaf, brengt u het PerC op de hoogte! Dit omwille van herstel, verzekering, aansprakelijkheid,...

Als alle gevaar is geweken, contacteert u het PerC via het gewone nummer of e-mail.

Reactie van het PerC

Bij het ontvangen van uw (nood)oproep onderneemt het PerC onmiddellijk actie:

 • Inwinnen van informatie via gerichte vragen
 • Analyseren van de ontvangen informatie
 • Uitvoeren van basishandelingen, zoals:
  • interne diensten verwittigen
  • hulpdiensten oproepen
  • mensen ter plaatse sturen (bewaking, huisbewaarder, technische ploeg,...)
  • info ter beschikking stellen in een databank


Klachtenbehandeling

Als interne bewakingsdienst van UGent is het belangrijk dat iedere persoon naar zijn/haar wensen en met respect voor de wetgevingen van toepassing op onze sector, bediend kan worden.  We zullen er dus steeds alles aan doen om te streven naar een maximale tevredenheid omtrent onze dienstverlening.  Gezien het belangrijkste kapitaal van onze dienst haar werknemers zijn en dat we als mensen niet onfeilbaar zijn, bestaat er een kans dat niet alle verwachtingen van onze – professionele – relaties ingelost worden naar hun verwachtingen.  Daarom vinden we het belangrijk dat er een goede klachtenbehandeling is, dit in combinatie met een goede communicatie naar alle betrokkenen.

 

Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze indienen en zal de klacht afgehandeld worden zoals omschreven in deze procedure.