Onderzoeksfinanciering

OPGELET! Vanaf 1 januari 2017 moeten alle aanvragen van externe projectfinanciering (projectaanvragen, offertes, bestekken of andere vormen) vooraf worden voorgelegd aan de Directie Onderzoeksaangelegenheden of de Directie Onderwijsaangelegenheden.

Onderzoeksfinanciering via UGent

Financiering via Ontwikkelingssamenwerking

De Universiteit Gent participeert actief in ontwikkelingsprojecten. Er zijn dan ook verschillende financieringsmogelijkheden voor academici en studenten binnen het kader van ontwikkelingssamenwerking.

Volledig overzicht

Extra informatie

De meeste onderzoeksprojecten worden via open oproepen kenbaar gemaakt. Aan de UGent wordt deze informatie verspreid via de Berichten over Onderzoek en Internationalisering (BOZI).

Voor de administratie van onderzoeksfinanciering kunnen de volgende documenten en formulieren worden gedownload: