Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)

Oproepen

De Onderzoeksraad behandelt alle aanvragen voor financiering en adviseert het bestuur voor de toekenning van diverse mandaten en projecten

Bekijk alle oproepen en deadlines voor BOF-projecten en mandaten

Coronavirus 

Maatregelen BOF-financiering

Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds

Het Bijzonder Onderzoeksfonds voorziet in de internationale mobiliteit van haar onderzoekers via het Facultair Mobilteitsfonds van de faculteiten.

Facultair Mobiliteits- en Sabbaticalfonds per faculteit

Resultaten

Promotoren en kandidaten kunnen na het publiceren van de resultaten feedback aanvragen via e-mail aan bof@ugent.be.

Resultaten BOF mandaten en projecten

Downloads

Contact