Schakel- en voorbereidingsprogramma's (en andere doorstroommogelijkheden)

Je hebt al een diploma hoger onderwijs en je wilt aan de UGent verder studeren. Welke mogelijkheden zijn er?

Doorstroommogelijkheden

Schakelprogramma

 • Je hebt een diploma van professionele bachelor en je wil starten met een masteropleiding
 • Het schakelprogramma brengt je de noodzakelijke academische en domeinspecifieke competenties bij
 • Je behaalt geen academisch bachelordiploma maar een toegangsticket naar de masteropleiding

Voorbereidingsprogramma

 • Je hebt een diploma van academische bachelor en je wil starten met een andere master of een andere afstudeerrichting in dezelfde master
 • De klemtoon ligt op de domeinspecifieke competenties. Je wordt verondersteld de algemeen wetenschappelijke competenties te beheersen
 • Je behaalt geen academisch bachelordiploma maar een toegangsticket naar de masteropleiding

Verkorte bachelor

 • Sommige opleidingen organiseren een verkorte bachelor die je toelaat om in te stappen in een master
 • Mogelijke trajecten:
  • Niet-gestructureerd traject via individueel toegekende vrijstellingen (op basis van behaalde diploma's of competenties)
  • Gestructureerd traject met een vooraf bepaald vakkenpakket
 • Je behaalt een academisch bachelordiploma

Horizontale instroom (brugprogramma’s)

 • Je hebt een masterdiploma en je wil rechtstreeks starten met een inhoudelijk sterk verwante master
 • Voor een beperkt aantal masters (vooral ingenieursopleidingen) is er een systeem van aangepaste studieprogramma's

Start je zoektocht!

Selecteer in de Studiekiezer het diploma dat je behaalde/zult behalen en je krijgt een overzicht van alle opleidingen die er op aansluiten.

Opgelet: de niet-gestructureerde verkorte bachelor is niet opgenomen in de Studiekiezer. Meer info: zie individueel toegekende vrijstellingen.

Kennismaken met de UGent