Levenslang leren

Alle postgraduaten, kort- en langlopende opleidingen en lezingen en studiedagen zijn gebundeld onder de term levenslang leren.

Levenslang leren

De UGent heeft een uitgebreid aanbod aan postgraduaatsopleidingen, kort- en langlopende opleidingen en lezingen en studiedagen. Door in te zetten op levenslang leren wil de UGent een compagnon de route zijn voor iedereen die wil blijven leren.

De postgraduaten die de UGent aanbiedt, kunnen per faculteit in de studiegids geraadpleegd worden.

Kort- en langlopende opleidingen en lezingen en studiedagen zullen voor iedere faculteit binnenkort op een online platform te vinden zijn. Drie van deze platformen zijn onlangs gelanceerd:

Tot alle platformen er zijn, kan het overzicht van de kort- en langlopende opleidingen en lezingen en studiedagen per faculteit via onderstaande link geraadpleegd worden:

Open Universiteit

Voor wie een universitaire studie wil volgen in combinatie met werken. Via flexibel afstandsonderwijs kan je het hele jaar door inschrijven voor zoveel cursussen als je wil.

Universitair Centrum voor Talenonderwijs

Het aanbod van het UCT bestaat vooral uit algemene taalcursussen tijdens het academiejaar, maar daarnaast is er een hele waaier beroepsgerichte of opleidingsgebonden taalvakken en zijn er ook meer zomercursussen.

Wetenschappelijke nascholing

Een lessencyclus voor senioren en andere geïnteresseerden. Per jaar worden 4 à 5 onderwerpen behandeld, waarbij het midden wordt gehouden tussen de vrijblijvendheid van een voordracht en de grondigheid van een universitaire cursus.