Levenslang leren

Wie Levenslang leren zegt, zegt Nova Academy. Universiteit Antwerpen, Universiteit Gent en Vrije Universiteit Brussel vormen een alliantie en werken samen op het vlak van levenslang leren.

Nova Academy

Op de website van Nova Academy vind je het volledige aanbod levenslang
leren van de 3 universiteiten en kan je het eenvoudig doorzoeken.

Het aanbod omvat alle opleidingen, lezingen en studiedagen die bij de
3 universiteiten kunnen worden gevolgd als academische bij- of nascholing.

Het gaat zowel over eenmalige initiatieven, korte modules, micro-credentials, langere opleidingen van één of zelfs meerdere jaren en postgraduaatsopleidingen. Het bestaande aanbod aan elke universiteit blijft behouden, maar wordt tegelijk geïnventariseerd, verdiept en uitgebreid.

“Inzetten op levenslang leren is een absolute prioriteit voor onze alliantie. Het leren stopt niet als het diploma behaald is; in de technologisch snel veranderende en zich ontwikkelende maatschappij is het belangrijk dat iedereen blijft werken aan het her- en vernieuwen van zijn of haar competenties. Universiteiten hebben een belangrijke maatschappelijke rol en net daarom moeten we hier blijvend op inzetten”
Rik Van de Walle, rector UGent

Levenslang leren iets voor jou?

Het antwoord hierop is sowieso “Ja”. Het aanbod levenslang leren is er zowel voor mensen die vanuit een persoonlijke motivatie als uit een professionele motivatie de nood aan een opleiding voelen.

Heb je bijvoorbeeld net je eerste werkervaring achter de rug maar wil je nog bijleren om je cv er écht te laten uitspringen? Goed idee, want de wereld verandert snel dus mee-evolueren is essentieel. In dit geval kan je absoluut terecht bij Nova Academy om je kennis te verruimen.

Wil je na een lange carrière alsnog een andere richting uit of wil je steeds on top blijven van alle innovaties in je vakgebied? Ook dan loont het de moeite om het aanbod te bekijken op nova-academy.be

Het mag duidelijk zijn, het leren stopt niet na het behalen van een diploma en dat geldt voor iedereen!

Bringing learning to YOUR life

Met Nova Academy willen de drie universiteiten ook het levenslang leren in Vlaanderen versterken onder het motto ‘Bringing Learning to life’.

Levenslang leren moet meer zijn dan deze slogan, meer dan een “hot topic”, het zou de mindset moeten zijn van iedere burger in onze maatschappij. Levenslang leren kadert dan ook in de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering en is ook op Europees vlak een belangrijke doelstelling.

Het doel is om alumni en burgers voortdurend te blijven meenemen in ontwikkelingen binnen hun domein of nieuwe domeinen te laten ontdekken, en zo bij te dragen aan de noden van de maatschappij.

Meer weten?

Ontdek Nova Academy

Academies voor levenslang leren aan de UGent

Meer weten over het levenslang leren-beleid aan de UGent?

Contact: levenslangleren@ugent.be