Levenslang leren

Alle opleidingsprogramma's die niet leiden tot een formeel diploma zijn gebundeld onder de term permanente vorming en nascholing.

Permanente vorming

De UGent heeft een uitgebreid aanbod opleidingen voor permanente vorming. Onze faculteiten organiseren ook activiteiten voor professionelen en studenten met een academische graad die hun kennis willen opfrissen of zich willen hertrainen in een ander domein.

Open Universiteit

Voor wie een universitaire studie wil volgen in combinatie met werken. Via flexibel afstandsonderwijs kan je het hele jaar door inschrijven voor zoveel cursussen als je wil.

Universitair Centrum voor Talenonderwijs

Het aanbod van het UCT bestaat vooral uit algemene taalcursussen tijdens het academiejaar, maar daarnaast is er een hele waaier beroepsgerichte of opleidingsgebonden taalvakken en zijn er ook meer zomercursussen.

Wetenschappelijke nascholing

Een lessencyclus voor senioren en andere geïnteresseerden. Per jaar worden 4 à 5 onderwerpen behandeld, waarbij het midden wordt gehouden tussen de vrijblijvendheid van een voordracht en de grondigheid van een universitaire cursus.