Academies voor levenslang leren aan de UGent

De (inter)facultaire academies zijn de motor voor levenslang leren aan de Universiteit Gent en zijn verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het aanbod levenslang leren binnen hun studiegebieden. Ze bewaken de kwaliteit van de opleidingen en houden voeling met de vragen vanuit het werkveld.

Overzicht van de academies

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Faculteit Recht en Criminologie

Faculteit Wetenschappen

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Diergeneeskunde

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Doorzoek het volledige aanbod op www.nova-academy.be

Meer mogelijkheden voor levenslang leren aan de UGent

Open Universiteit

Voor wie een universitaire studie wil volgen in combinatie met werken. Via flexibel afstandsonderwijs kan je het hele jaar door inschrijven voor zoveel cursussen als je wil.

Meer info over de Open Universiteit

Universitair Centrum voor Talenonderwijs

Het aanbod van het UCT bestaat vooral uit algemene taalcursussen tijdens het academiejaar, maar daarnaast is er een hele waaier beroepsgerichte of opleidingsgebonden taalvakken en zijn er ook meer zomercursussen.

Bekijk het cursusaanbod

Wetenschappelijke nascholing

Een lessencyclus voor senioren en andere geïnteresseerden. Per jaar worden 4 à 5 onderwerpen behandeld, waarbij het midden wordt gehouden tussen de vrijblijvendheid van een voordracht en de grondigheid van een universitaire cursus.

Meer info over het programma en inschrijving