Faculteiten en vakgroepen

De 11 faculteiten van de UGent zijn onderverdeeld in 80 vakgroepen die samen actief zijn in zowat alle denkbare wetenschappelijke disciplines.

Decanen van de 11 faculteiten met toga in stoetFaculteiten

Onze 11 faculteiten geordend volgens hun oprichtingsdatum:

Doctoral SchoolsDoctoral School

Specifiek voor doctorandi is er de Doctoral School. Die biedt ondersteuning onder de vorm van gespecialiseerde opleidingen, draagt bij tot de kwaliteitszorg in onderzoek en zorgt voor de maatschappelijke en internationale profilering van het doctoraat.

Facultaire raden en commissies

De facultaire beslissingsorganen zijn de faculteitsraden en de vakgroepraden. De faculteiten hebben ook elk hun respectieve adviesraden.