Faculteiten en vakgroepen

De 11 faculteiten van de UGent zijn onderverdeeld in 80 vakgroepen die samen actief zijn in zowat alle denkbare wetenschappelijke disciplines.

Decanen van de 11 faculteiten met toga in stoetFaculteiten

Onze 11 faculteiten geordend volgens hun oprichtingsdatum:

Doctoral SchoolsDoctoral Schools

Specifiek voor doctorandi zijn er vijf Doctoral Schools. Deze bieden ondersteuning onder de vorm van gespecialiseerde opleidingen, dragen bij tot de kwaliteitszorg in onderzoek en zorgen voor de maatschappelijke en internationale profilering van het doctoraat.

Facultaire raden en commissies

De facultaire beslissingsorganen zijn de faculteitsraden en de vakgroepraden. De faculteiten hebben ook elk hun respectieve adviesraden.