FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De cel Contractueel Onderzoek van de FOD Volksgezondheid biedt aan de wetenschappelijke wereld drie mogelijkheden aan om in de loop van het jaar 2024 een toelage te bekomen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, gezondheidsbeleid dieren en planten én dierenwelzijn: RT (Targeted Research) projecten, RF (Free Research) projecten en RI (International Research) projecten.

Procedure Thematische oproep: RT projecten

De thematische oproep betreft de oproep tot indienen van op basis van gerichte onderzoeksthema’s opgesteld door de bevoegde Minister, waarop de wetenschappelijke wereld kan inschrijven via het indienen van projectvoorstellen. De beoordeling en selectie van projectvoorstellen gebeurt in twee fasen op basis van een intentieverklaring en een volledig uitgewerkte en gedetailleerde projectvoorstellen. Voor het indienen van een voorstel dient u het daartoe bestemde formulier te gebruiken.

De uiterste indiendatum voor RT intentieverklaringen is donderdag 20 april 2023 om 12u 's middags.

De uiterste indiendatum voor RT projectvoorstellen is vrijdag 22 september 2023 om 12u 's middags.

Procedure vrije oproep: RF projecten

Binnen de vrije oproep kunnen onderzoeksvoorstellen ingediend worden waarbij het onderwerp bepaald wordt door de onderzoekers zelf. De een beoordeling gebeurt in twee fasen op basis van een intentieverklaring en volledig uitgewerkte en gedetailleerde projectvoorstellen.

De uiterste indiendatum voor RF intentieverklaringen is donderdag 20 april 2023 om 12u 's middags.

De uiterste indiendatum voor RF projectvoorstellen is vrijdag 22 september 2023 om 12u 's middags.

Procedure internationale oproep: RI

De internationale oproep tot indienen van projectvoorstellen richt zich op internationale onderzoeksthema’s binnen de plantengezondheid. Deze thema’s worden geselecteerd door het Euphresco netwerk.

Meer informatie over het netwerk vindt u op deze website.

De bevoegde Minister selecteerde vier prioritaire thema’s uit de lijst die werd gepubliceerd door het Ephresco netwerk. (Thema’s worden in maart gepubliceerd op de website van het FOD)

De selectie van de projectvoorstellen verloopt identiek als de RF projecten, in twee fasen. De beoordeling van de tweede fase wordt beheerd door het Euphresco-secretariaat.

De FOD Volksgezondheid stelt maximum 300.000 € ter beschikking voor deze oproep.

De uiterste indiendatum voor RI intentieverklaringen is donderdag 20 april 2023 om 12u 's middags.

De uiterste indiendatum voor RI projectvoorstellen is vrijdag 22 september 2023 om 12u 's middags.

U stuurt het budget van uw projectaanvraag best door naar voor nazicht. (Contactpersoon: Nina De Wilde, 09 264 32 74)

Meer info

Opgelet bij het opstellen van het personeelsbudget: het aanvullend pensioen wordt niet door het FOD aanvaard als subsidieerbare kost aangezien het FOD dit beschouwt als een extralegaal voordeel. Deze kost wordt gedragen door de budgethouder.

Website FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden - Afdeling Onderzoekscoördinatie

  • Nina De Wilde, 09 264 32 74
  • Sylvie Van den Bossche, 09 264 89 88
  • Lieve Van de Peer, 09 264 30 18