Nationale Onderzoeksfinanciering

Per financier

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Het FWO is het agentschap dat fundamenteel, kennisgrensverleggend en strategisch wetenschappelijk onderzoek aan de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap ondersteunt.

Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

VLAIO ondersteunt ondernemingen om te kunnen groeien, transformeren of innoveren en kent subsidies toe voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)

BELSPO financiert meerjarige onderzoeksprogramma’s met als referentiekader internationale beslissingen en -overeenkomsten of regerings- en ministeriële verklaringen. De programma’s zijn multidisciplinair en onderzoek in netwerkverband wordt aangemoedigd.

FOD Volksgezondheid

FOD Volksgezondheid biedt aan onderzoekers de mogelijkheid om een toelage te bekomen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, gezondheidsbeleid dieren en planten én dierenwelzijn.

Per type financiering

Contact

Directie Onderzoeksaangelegenheden - Afdeling Onderzoekscoördinatie

  • Sien Smits, 09 264 30 28
  • Fien De Block, 09 264 95 04
  • Patricia Vanbrabandt, Ms Teams
  • Thijs De Jaeger, MS Teams
  • Nina De Wilde, 09 264 32 74
  • Fien Elderweirdt, 09 264 98 44