Junior postdoctoraal onderzoeksmandaat

Ontvankelijkheid

Doctoraat behaald tussen 1 oktober 2020 en 15 september 2023. Als de publieke verdediging van het doctoraat gepland staat na de indiening en evaluatie van de aanvraag junior postdoctoraal mandaat, moet de aanvrager het FWO voor 1 juli 2023 hiervan op de hoogte brengen. 

FWO postdoc eligibility window.JPG

Kenmerken

Het junior postdoctorale mandaat is een persoonsgebonden mandaat van 3 jaar en wil onderzoekers, die nog maar pas in het bezit zijn van een  doctoraatsdiploma, ondersteunen in het uitbouwen van een zelfstandige, internationale onderzoeksloopbaan. 

Aan het mandaat zijn flexibele werkingsmiddelen gekoppeld (4.000 - 10.000 euro per jaar).

Het FWO is de werkgever en de Universiteit Gent is de onthaalinstelling.

Een aanvraag FWO postdoctoraal mandaat voorbereiden in Corona tijden

De Covid-19 crisis verstoort en vertraagt sinds maart 2020 vele onderzoeksactiviteiten: beperkte toegang tot onderzoeksfaciliteiten, zorg voor jonge kinderen tijdens lockdown; verhoogde inzet voor onderwijs of in de zorg, …  Internationale mobiliteit lag zo goed al stil.

Als kandidaat postdoctoraal onderzoeker maak je je mogelijk zorgen over de impact hiervan op de sterkte van je aanvraagdossier en de ambities van je onderzoeksproject.

Daarom raden we aan de specifieke factoren die je aanvraagdossier beïnvloeden expliciet te vermelden in het aanvraagformulier. Dit kan in het invulveld ‘career breaks’, en waar toepasselijk ook in ‘personal statement’, ‘research stays’ en/of in de projectbeschrijving.

Het FWO zal de panelleden expliciet instrueren hiermee rekening te houden bij de beoordeling van je dossier.

 Ontvankelijkheidscriteria

 • Je bent in het bezit van een diploma doctor op proefschrift (ten laatste op 1 juni van het jaar van de start van je mandaat)
 • Je kan je kandidaat stellen voor een junior postdoctoraal mandaat tijdens de eerste 3 jaar na het behalen van je doctoraat (datum doctoraatsdiploma), gerekend op 1 oktober van het jaar van aanvang mandaat.
 • Je kan maximaal twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je hebt nog niet van dit mandaat genoten, ook niet gedeeltelijk.

Indienprocedure

 • De oproep opent in september
 • Indiendatum: 1 december (17 uur, Belgische tijd).
 • Je zoekt een supervisor aan een Vlaamse universiteit, die na de indiening wordt gevraagd om een aanbevelingsbrief te schrijven.
 • Je kiest bij welk FWO expertpanel je jouw aanvraag indient. Let op: FWO hervormde in 2022 de panels. Ga dus zeker na of jouw onderzoek nog aansluit bij de scope van het expertpanel dat je voor ogen hebt. Meer informatie vind je op de FWO website.
 • Je dient je aanvraag, in het Engels, in via de online applicatie op het FWO e-loket (aanmelden verplicht). Zorg dat je op tijd een account aanmaakt, want de verificatie van dit account kan tot 48 uur duren. 

Evaluatie

 • Je wordt in april na de preselectie door het expertpanel al dan niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview.
 • Als je bent uitgenodigd voor de tweede ronde, kom  je in april of mei op interview in het panel. Het interview start met een korte pitch door de onderzoeker, gevolgd door een Q&A.
 • Aan UGent organiseren we mock interviews ter voorbereiding op het FWO interview. Meer informatie hierover ontvang je na de preselectie.

Toekenning

Bekendmaking van de resultaten op 16 mei 2024 (via de website van het FWO).

Het mandaat start op 1 oktober of 1 november van het jaar van de toekenning (afhankelijk wat er werd aangegeven in het aanvraagformulier). 

Meer informatie

Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO

In oktober 2023 vond de FWO infosessie over de postdoctorale mandaten plaats. Je kan de opname en presentaties van deze infosessie hieronder terugvinden:

- Presentatie en opname infosessie FWO postdoctoraal mandaat 

- Presentatie “FWO proposal writing: impact & scicomm”

- Presentatie “Data Management Plan” 

- Presentatie “Research Ethics” 

Ter voorbereiding van het FWO-interview organiseert Universiteit Gent mock interviews voor de pregeselecteerde kandidaten. Meer informatie hierover vind je in de opname en slides van de plenaire sessie “FWO pitch & interview”.

Als houder van een FWO postdoctoraal onderzoeksmandaat wordt men personeelslid van het FWO. Als men voordien een contract had aan UGent kan er geen verlof overgedragen worden van het UGent-contract naar het FWO-contract.

Meer informatie over de HR- en financiële aspecten van je FWO postdoctorale mandaat vind je terug in onderstaande presentaties en opname van de informatiesessie voor startende mandaathouders (november 2023).

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie