Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker

In het kader van de actie Kom op tegen Kanker stelt het FWO een toelage van 920.367 euro (exclusief overhead) ter beschikking voor patiëntgerichte onderzoeksprojecten. Voor de oproep 2024 is het thema: “Onderzoek naar het verscherpen van de diagnosestelling en de eerste stappen in de behandeling van kanker, bv. optimalisatie beeldvorming, biopsies, etc

Voorwaarden

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd aan een ontvankelijke Vlaamse hoofdonthaalinstelling, eventueel in samenwerking met andere Vlaamse en/of federale onderzoeksinstellingen (zie reglement FWO, art. 7)
 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor-woordvoerder, eventueel in samenwerking met co-promotor(en) (zie reglement FWO, art 10 en 11). Emeriti met 10% bezoldigde aanstelling kunnen enkel optreden als copromotor.
 • Het onderzoek heeft het thema van de actie Kom op tegen Kanker als onderwerp.
 • Projectduur: 2 jaar
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.
 • LET OP: de humanitaire onderzoeksprojecten, zoals deze in het kader van Kom op tegen Kanker, wijken op enkele belangrijke punten af van de reguliere onderzoeksprojecten, m.n.:

  ° Geen onderscheid tussen junior- of senior-projecten; de anciënniteit van de (co)promotor(en) is hier niet van tel.

  ° De humanitaire onderzoeksprojecten tellen NIET mee voor het maximum van 2 projecten waarvan men in een aanvraagronde (co)promotor kan zijn (lopende projecten en in aanvraag).

  ° Voor deze projecten wordt een specifiek panel met wetenschappelijke experts samengesteld; de aanvrager moet dus geen expertpanel kiezen.

  ° Naast de aanvraag via het FWO e-loket wordt parallel ook een aanvraagformulier (Word-formulier) ingediend dat aan de patiëntencommissie van Kom op tegen Kanker wordt voorgelegd. Deze patiëntencommissie neemt deel aan de evaluatie en besluitvorming

Budget

Ter info: De slaagkans van een project is niet gekoppeld aan het aangevraagde budget. Er is geen enkel voordeel voor de indiener bij het aanvragen van een beperkt budget. Begroot het budget dus voldoende ruim in de projectaanvraag.

Personeel

  • Begroot de reële loonkost als de aan te werven persoon gekend is of als u iemand wil aanwerven met meer anciënniteit dan in onderstaande tabel. Voor ramingen kan u contact opnemen met de front officer van uw vakgroep of vlaams-federaal@ugent.be. Bereken 2 % bijkomende loonkost, of 3 % indien het gaat om een (postdoctoraal) wetenschappelijk medewerker.
   Gelieve de bedragen af te ronden naar het bovenliggende 500 of 1000-tal.
  • Indien de aan te werven persoon niet gekend is, gelieve onderstaande bedragen te gebruiken

Functie/Appointment

  %

  Anciënniteit/Seniority

  Per budgetjaar/Budget year

 Bursaal/Bursary

  100

  0

  57.500

 WP/Scientific staff,
 0 years of seniority

  100

  0

  92.000

 WP/Scientific staff,
 0 years of seniority

    50

  0

  46.000

 Postdoc/Postdoctoral researcher,
4 years of seniority

  100

  4

  121.500

 Postdoc/Postdoctoral researcher,
 4 years of seniority

    50

  4

  61.000

 ATP (4.1)/Technical staff,
 6 years of seniority  

  100

  6

  69.000

 ATP (4.1)/Technical staff,
 6 years of seniority

    50

  6

  34.500

Personeel + Werking

  • Op projectniveau (alle instellingen samen) moet er minimum 50.000 euro per jaar worden aangevraagd
  • Elke Vlaamse of federale onthaalinstelling kan maximum 145.000 euro per projectjaar aanvragen
  • Een niet-Vlaamse onderzoeksinstelling (en niet-federale wetenschappelijke instelling) kan voor max 10% delen in het onderzoeksbudget

Uitrusting

  • Alle apparatuur vanaf 20.000 euro tot maximaal 150.000 euro (per project)

Indiening

 • Alle betrokken promotoren dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer een aanvraag kan worden opgemaakt
 • De projectaanvraag bestaat uit twee delen: de aanvraag (Engels) voor de wetenschappelijke evaluatoren via het FWO e-loket en de aanvraag (Nederlands) voor de biomedische patiëntencommissie die per mail wordt ingediend naar med@fwo.be. De projectaanvraag is pas volledig indien beide aanvraagdocumenten volledig en correct ingevuld worden ingediend.
 • Omdat Team Vlaams-Federaal verschillende ontvankelijkheidcriteria nakijkt, is er een interne deadline: 15 maart 2024 – 17:00. Dien je projectvoorstel in via het FWO e-loket ("submit"). We kijken volgende elementen na:

  ° Ontvankelijkheid (co-)promotor UGent

  ° Ontvankelijkheid project budget

 • We checken bovendien of volgende documenten zijn opgeladen, maar kijken de inhoud en vorm ervan niet na:
  ° CV (co-)promotor(en)
  ° Consent form (indien nodig)
  ° Publicatielijst promotor

Wil je nog verder werken aan je projectvoorstel na 15 maart, laat dit weten via vlaams-federaal@ugent.be zodat we jouw projectvoorstel opnieuw kunnen openstellen in het e-loket. 

Dien zeker in voor 15 maart, zodat we tijd hebben om de ontvankelijkheid te controleren.

 • FWO deadline: 2 april 2024 - 17:00 (via FWO e-loket "submit"). Let op: Als onderzoeker kan je niet rechtstreeks indienen bij het FWO.  De eigenlijke indiening gebeurt door DOZA team Vlaams-Federaal, met als deadline 2 april 17:00.
 • Na onze indiening bij het FWO ontvangt de promotor-woordvoerder een automatische bevestigingsmail. Indien je deze bevestigingsmail niet hebt ontvangen voor 2 april 17u, gelieve contact op te nemen met vlaams-federaal@ugent.be.
 • Om de (co-)promotoren goed en tijdig te informeren, werken we met een vooraanmelding. Als je voor 19 februari – 17:00 doorgeeft dat je een projectaanvraag zal indienen, kunnen we een proactieve opvolging garanderen:
  °  We bezorgen je per e-mail een overzicht van de ontvankelijkheidscriteria en reglementaire wijzigingen ten opzichte van de oproep 2023.
  °  We brengen onze collega’s van het Biblioteam op de hoogte dat je zal indienen. Zo kunnen zij jouw records in Biblio nakijken en ondersteuning bieden bij de export van publicaties naar het FWO e-loket.
  °  We kijken de ontvankelijkheid als (co-) promotor meteen na en signaleren zo eventuele ontvankelijkheidsproblemen tijdig.

Toekenning

 • Bekendmaking 19 december (FWO-website)
 • Het project start op 1 januari van het jaar volgend op de aanvraag
 • Slaagpercentage 2023: 20%

Meer informatie

 • Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

Contact

Afdeling Onderzoekscoördinatie