Onderzoeksproject Kom op tegen Kanker

Wat?

In het kader van de actie Kom op tegen Kanker stelt het FWO een toelage van 800.000 euro ter beschikking ter ondersteuning van een onderzoeksproject met het actiethema als onderwerp.

Dit is een jaarlijkse oproep.

De projecten hebben een looptijd van twee jaar.

Er kunnen middelen worden aangevraagd voor personeel en werking (van 45.000 tot 130.000 euro per jaar) en bijkomende uitrusting tot maximaal 150.000 euro.

De projecten starten op 1 januari van het jaar volgend op het jaar van de aanvraag.

Voorwaarden

 • Het onderzoek wordt uitgevoerd aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap of in ambtshalve geregistreerde hogeronderwijsinstellingen, die de graad van doctor kunnen toekennen.
 • Het onderzoek heeft het thema van de actie Kom op tegen Kanker als onderwerp.
 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd onder leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met co-promotor(en). (artikel 10-12 van het reglement betreffende onderzoeksprojecten)
 • Een onderzoeker kan per aanvraagronde voor maximum twee projecten optreden als (co-)promotor. Wie promotor was van een toegekend FWO-project, moet 1 aanvraagronde wachten.
 • Alle materiaal, verworven dankzij een werkings- of uitrustingskrediet van het FWO, wordt eigendom van de universiteit.
 • De onthaalinstelling is werkgever van het personeel bezoldigd op onderzoeksprojecten.
 • Aan (co-)promotoren kan geen enkele bezoldiging  of cumulatie met een bezoldiging worden toegestaan in het kader van een onderzoeksproject.

Indiening

 • Alle betrokken promotoren dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer een aanvraag kan worden opgemaakt
 • De online formulieren zijn beschikbaar vanaf eind oktober - begin november
 • De aanvraag wordt opgemaakt in het  Engels

Toekenning

 • Bekendmaking eind december (wordt bekend gemaakt op de website van het FWO)
 • Het project start op 1 januari van het jaar volgend op de aanvraag

Meer informatie

 • Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie