SBO - Strategisch BasisOnderzoek

Wat?

De nadruk van strategisch basisonderzoek ligt op risicovol, inventief en vernieuwend onderzoek, waarbij het strategisch belang en de omvang van de lange termijn valorisatieperspectieven in Vlaanderen duidelijk aanwezig zijn.

Het SBO-programma heeft 2 finaliteitsdelen:

 • Economische finaliteit: Het einddoel is economische valorisatie en de resultaten worden overgedragen aan bedrijven.
 • Maatschappelijke finaliteit: Het einddoel is maatschappelijk gebruik en de resultaten worden overgedragen aan maatschappelijke gebruikers (overheidsdepartementen, social profit sector, e.d.).

Het steunpercentage is 100%. De grootteorde van een SBO-project ligt rond 1,7 miljoen euro.

De looptijd is 4 jaar.

Voorwaarden

 • Minstens één Vlaams onderzoekscentrum (hogeschool, universiteit, SOC's, Vlaamse wetenschappelijke instellingen, …)
 • Niet-Vlaams onderzoekscentrum: enkel mogelijk indien noodzakelijk
 • Aantoonbare interactie met de gebruikersgroep (zowel voor, tijdens als na het project)

Economische finaliteit:

 • De gebruikersgroep bestaat uit bedrijven
 • Indien valorisatieoverdracht naar bestaande bedrijven: een begeleidingscommissie, waarvan de engagementen voor financiële bijdrage reeds bij indienen in orde moeten zijn

Maatschappelijke finaliteit:

 • De gebruikersgroep bestaat uit maatschappelijke actoren, zonder financiële bijdrage
 • Een deel van het budget kan gebruikt worden voor de inzet van personen met een primaire valorisatietaak voor het valorisatietraject van de onderzoeksresultaten

Indiening

 • Vooraanmelding: 13 september, met minstens volgende gegevens:
  1. tabblad “General”: projecttitel en looptijd
  2. tabblad “Samenvatting”: niet-vertrouwelijke samenvatting en beschrijving van de wetenschappelijke en valorisatie innovatiedoelstellingen
  3. tabblad “Applicants": volledige samenstelling van het projectconsortium
  4. tabblad “Peer Review”: specificatie van de onderzoekstopic, keuze van het thematisch SBO-expertpanel en eventueel te wraken deskundigen (max. 3)
  5. tabblad “Consent”: toestemming geven door de aanvaarding van de verklaring
 • Volledige projectaanvraag: 29 september (17u)

Digitaal: via e-loket van FWO

De taal van indiening is Engels.

De evaluatie gebeurt tweeledig:

 • Op basis van de wetenschappelijke kwaliteit
 • Op basis van het valorisatiepotentieel, de voorgestelde valorisatiestrategie en de utilisatieperspectieven

Er wordt beroep gedaan op een aantal externe internationale experten voor een schriftelijke evaluatie. Nadien hebben de aanvragers de kans een schriftelijke respons te formuleren, die als addendum bij de aanvraag wordt gevoegd. Je ontvangt de adviezen in januari en krijgt 7 werkdagen om hierop feedback te geven.

De verschillende beoordelingsroosters zijn beschikbaar op de onderaan deze webpagina.

Indienen met UGent?

Contacteer Karen Curé van TechTransfer (karen.cure@ugent.be) voor een intake gesprek

Budget

 • Bezorg ons de ingevulde SBO-budgettabel (te downloaden vanuit e-loket).
 • Of contacteer ons via voor advies bij het opmaken van de begroting, ramingen voor personeelskosten, aanvragen van equipment, e.d.

Toekenning

De goedgekeurde projecten worden bekendgemaakt in mei via de website van FWO. Goedgekeurde projecten starten op 1 oktober.

Jaarlijks worden ongeveer 15-20 projecten goedgekeurd.

Meer informatie

  Contact

  UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie

  UGent - Afdeling TechTransfer

  • Karen Curé, 09 264 99 64