SBO - Strategisch BasisOnderzoek

Wat?

De nadruk van strategisch basisonderzoek ligt op risicovol, inventief en vernieuwend onderzoek, waarbij het strategisch belang en de omvang van de lange termijn valorisatieperspectieven in Vlaanderen duidelijk aanwezig zijn.

Het SBO-programma heeft 2 finaliteitsdelen:

 • Economische finaliteit: Het einddoel is economische valorisatie en de resultaten worden overgedragen aan bedrijven.
 • Maatschappelijke finaliteit: Het einddoel is maatschappelijk gebruik en de resultaten worden overgedragen aan maatschappelijke gebruikers (overheidsdepartementen, social profit sector, e.d.).

Het steunpercentage is 100%.

De looptijd is 4 jaar.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige oproep

 • De projectbegroting dient volgens het nieuwe kostenmodel opgemaakt te worden.
  • Overheadkosten moeten niet meer in de begroting opgenomen worden
  • Per onderzoekspartner kan max. 425.000 euro per jaar gevraagd worden
  • De grootteorde van het totale projectbudget ligt rond 1,7 miljoen euro

Voorwaarden

 • Minstens één Vlaams onderzoekscentrum (hogeschool, universiteit, SOC's, Vlaamse wetenschappelijke instellingen, …)
 • Niet-Vlaams onderzoekscentrum: enkel mogelijk indien noodzakelijk
 • Aantoonbare interactie met de gebruikersgroep (zowel voor, tijdens als na het project)

Economische finaliteit:

 • De gebruikersgroep bestaat uit bedrijven
 • Indien valorisatieoverdracht naar bestaande bedrijven: een begeleidingscommissie, waarvan de engagementen voor financiële bijdrage reeds bij indienen in orde moeten zijn

Maatschappelijke finaliteit:

 • De gebruikersgroep bestaat uit maatschappelijke actoren, zonder financiële bijdrage
 • Een deel van het budget kan gebruikt worden voor de inzet van personen met een primaire valorisatietaak voor het valorisatietraject van de onderzoeksresultaten

Indiening

 • Vooraanmelding: september, met minstens volgende gegevens: volledige samenstelling van het consortium, concrete samenvatting van de wetenschappelijke en valorisatiedoelstellingen, keuze onderzoekstopic en thematisch SBO-expertenpanel en te wraken experten.
 • Volledige projectaanvraag: oktober

Digitaal: via e-loket van FWO

De taal van indiening is Engels.

De evaluatie gebeurt tweeledig:

 • Op basis van de wetenschappelijke kwaliteit
 • Op basis van het valorisatiepotentieel, de voorgestelde valorisatiestrategie en de utilisatieperspectieven

Er wordt beroep gedaan op een aantal externe internationale experten voor een schriftelijke evaluatie. Nadien hebben de aanvragers de kans een schriftelijke respons te formuleren, die als addendum bij de aanvraag wordt gevoegd. Je ontvangt de adviezen in januari en krijgt 7 werkdagen om hierop feedback te geven.

De verschillende beoordelingsroosters zijn beschikbaar op de onderaan deze webpagina.

Indienen met UGent?

Promotoren aan de Universiteit Gent van SBO-projecten kunnen via de afdeling Onderzoekscoördinatie en de afdeling TechTransfer van de Universiteit Gent specifieke ondersteuning krijgen bij het voorbereiden, opstellen en opvolgen van een SBO-project:

   Budget

   • Bezorg ons de ingevulde SBO-budgettabel (te downloaden vanuit e-loket).
   • Of contacteer ons via voor advies bij het opmaken van de begroting, ramingen voor personeelskosten, aanvragen van equipment, e.d.

   Toekenning

   De goedgekeurde projecten worden bekendgemaakt in mei via de website van FWO. Goedgekeurde projecten starten op 1 oktober.

   Jaarlijks worden ongeveer 15-20 projecten goedgekeurd.

   Meer informatie

     Contact

     UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie