Aspirant strategisch basisonderzoek

Wat?

Het aspirantenmandaat strategisch basisonderzoek geeft een jonge wetenschapper de kans om een eigen uitdagend en vernieuwend doctoraatsproject uit te voeren dat op langere termijn kan leiden tot innovatieve toepassingen met economische toegevoegde waarde.

Het is een persoonsgebonden mandaat van 4 jaar. De aanstelling is steeds voltijds. Aan het mandaat is een beursbedrag gekoppeld en een werkingstoelage van 3.720EUR per jaar.

Het FWO is de werkgever, UGent is de onthaalinstelling.

.

Voorwaarden

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland. Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig aan niveau Vlaamse master laten verklaren. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.* 
 • Je dient jouw masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum (1 maart) van de oproep behaald te hebben.
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk).
 • Je kan maximum tweemaal voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je beschikt op 1 maart 2024 (uiterste indiendatum) over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.

Indiening

 • Je dient je eerst aan te melden via het FWO e-loket. Daar kan een aanvraag aangemaakt worden. Een voorbeeld van een aanvraagformulier vind je hier.
 • Je dient je aanvraag in het Engels op te stellen.
 • Je aanvraag staat onder leiding van een promotor (eventueel in samenwerking met copromotoren). De (co-)promotor is ook onderhevig aan voorwaarden.
 • Je promotor (en enkel je promotor) zal – na indiening – gevraagd worden om een aanbevelingsbrief aan het FWO te bezorgen.
 • DEADLINE: 01/03/2024 (17.00 uur).

Evaluatie

 • De aanvragen worden aan de FWO-expertpanels
 • Het expertpanel evalueert je aanvraag en nodigt je eventueel uit voor de interviewfase.
 • Aan de UGent organiseren we hiervoor mock-interviews ter voorbereiding op het FWO interview. Meer info hierover ontvang je na de preselectie.
 • Het eigenlijk FWO-interview vindt eind augustus/begin september plaats. Meer info vind je hier.

! NIEUW: Studienarratief. Lees de tekst achter de link aandachtig.

Toekenning

Bekendmaking: eerste helft van oktober.

Start mandaat: 1 november.

BELANGRIJK: als houder van een FWO aspirantenmandaat wordt men personeelslid van het FWO. Als men voordien een contract had aan UGent kan er geen verlof overgedragen worden van het UGent-contract naar het FWO-contract.

MEER INFO

Voor aanvragers:

 • Infosessie (05/12): opname hier en de slides hier terug te vinden. 
  • Presentatie FWO
  • Presentatie prof. Stef Slembrouck (UGent tips & tricks)
  • Presentatie prof/ Elfride Debaere (UGent tips & tricks)

Voor mandaathouders:

 • Infosessie (14/11): de slides zijn hier terug te vinden.
  • Presentatie FWO
  • Presentatie Doctoral School (Sean Bex)

Het volledige reglement (Nederlandstalige versie is bindend) + bijkomende informatie is ter beschikking op de website van het FWO.

 Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie