Aspirant strategisch basisonderzoek

Wat?

Het mandaat Aspirant strategisch basisonderzoek van het FWO is een onderzoeksbeurs voor 2x2jaar voor het uitvoeren van strategisch basisonderzoek met economische finaliteit. De aanstelling is steeds voltijds en voor werkingsuitgaven tijdens je project wordt een bench fee ter beschikking gesteld.

Het FWO is je werkgever, de Universiteit Gent je gastinstelling.

Een deel van je onderzoek kan worden uitgevoerd in een Vlaams bedrijf of in het buitenland.

Let op: Indien je onderzoek en projectresultaten vooral naar een specifiek bedrijf gericht zijn, dan kan je beter een Baekeland-mandaat aanvragen.

Voorwaarden

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland. 

  Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig aan niveau Vlaamse master laten verklaren. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.

 • Je dient jouw masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum (1 maart) van de oproep behaald te hebben
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk)
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren
 • Je beschikt op 1 maart 2023 (uiterste indiendatum) over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.

Indiening

 • Aanvraag indienen (in Engels) via het e-loket. Deadline 1 maart.
 • Je promotor wordt door het FWO gevraagd een aanbevelingsbrief te schrijven (≠ standaard onpersoonlijke brief)
 • Preselectie door het expertenpanel (= eerste ronde, in mei)
 • Mondelinge presentatie en interview door het expertenpanel (in Engels) (= tweede ronde, in september)
 • De evaluatiecommissies beoordelen de aanvragen op volgende criteria:
  • Wetenschappelijke vakkennis van de kandidaat
  • Wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het project
  • Strategische aard van het project en economische toegevoegde waarde
 • Bekendmaking resultaten (1e helft oktober)
 • Feedback
 • Start van het mandaat: 1 november

Evaluatie

 • De aanvragen worden aan de FWO-Expertpanels voorgelegd
 • In juni worden de kandidaten na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview
 • Indien uitgenodigd voor de tweede ronde, wordt de kandidaat in september verwacht voor een interview met het panel
 • Aan UGent organiseren we mock interviews ter voorbereiding op het FWO interview. Meer informatie hierover ontvang je na de preselectie.

Toekenning

Bekendmaking van de resultaten 1e helft oktober.

Het mandaat start op 1 november van het jaar van de toekenning.

Als houder van een FWO aspirantenmandaat wordt men personeelslid van het FWO. Als men voordien een contract had aan UGent kan er geen verlof overgedragen worden van het UGent-contract naar het FWO-contract.

Documenten en video's

Voor aanvragers

Vrijdag 9 december 2022 vond de FWO infosessie over de aspirant mandaten plaats. Je kan de opname en presentaties van deze infosessie hieronder terugvinden:

 • Presentatie en opname infosessie FWO aspirant mandaat
 • Presentatie prof. Stef Slembrouck (alfawetenschappen) met tips & tricks voor de FWO-aanvraag
 • Presentatie prof. Veronique Van Speybroeck (bètawetenschappen) met tips & tricks voor de FWO-aanvraag
 • Presentatie prof. Elfride De Baere (gammawetenschappen) met tips & tricks voor de FWO-aanvraag

Voor mandaathouders

Praktische informatie over de HR- en financiële aspecten van je FWO aspirant mandaat vind je terug in onderstaande presentaties en opname van de informatiesessie voor startende mandaathouders (november 2022).

Meer informatie

 • Het volledige reglement (het Nederlandstalig reglement op de website van het FWO is bindend)+ bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie

 • Sien Smits, 09 264 30 28
 • Fien De Block, MS Teams
 • Patricia Vanbrabandt, MS Teams
 • Thijs De Jaeger, MS Teams