Fundamenteel klinisch mandaat

Wat?

Het fundamenteel klinisch mandaat ondersteunt goed opgeleide artsen en onderzoekers die een volwaardige carrière binnen het translationeel onderzoek nastreven. De mandaten bieden de mogelijkheid om deeltijds te worden vrijgesteld van een klinische functie in functie van het onderzoek. Translationeel onderzoek is de schakel tussen het fundamenteel biomedisch onderzoek, van kapitaal belang voor elke vooruitgang, en het klinisch onderzoek, dat zich op patiënten richt.

Kenmerken

 • Periode: 5 jaar halftijds onderzoek, twee maal hernieuwbaar
 • Het mandaat is bedoeld om de mandaathouder halftijds vrij te stellen van klinische taken en de vervanging zodat zij/hij aan onderzoek kan doen. Het bedrag gekoppeld aan het mandaat, met een maximum van € 60.000 (*) per jaar, is bedoeld om de vervanging voor deze klinische taken te financieren.

     (*) vanaf 2020 voor de nieuwe eerste mandaten en vanaf 2021 voor de nieuwe hernieuwingen

 • Als huisarts komt het bedrag van het mandaat overeen met de loonkost van een halftijdse aanstelling als docent aan de betrokken universiteit (rekening houdend met anciënniteit), met een maximum van € 60.000 (*) per jaar
 • Deadline: 1 maart
 • Bekendmaking resultaten: 1 juli
 • Start mandaat: 1 oktober

Voorwaarden

 • Je bent arts-specialist, huisarts of apotheker-specialist in de klinische biologie met een voltijdse klinische opdracht aan een universitair ziekenhuis
 • Je bent in het bezit van een diploma ‘doctor op proefschrift’ (max. 20 jaar geleden behaald)
 • Je bent aangesteld in een academisch ziekenhuis verbonden aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap
 • Als huisarts ben je gedurende de hele looptijd van het mandaat aangesteld aan een Vlaamse universiteit afdeling huisartsgeneeskunde
 • Je beschikt over een contract van onbepaalde duur
 • Je oefent voor minstens 80% exclusief een klinische functie uit.
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren
 • Je gaat akkoord met de wetenschappelijke integriteit

Indiening

 • De directeur van de kliniek, het diensthoofd (kliniek) en de decaan van de faculteit engageren zich schriftelijk voor de effectieve vervanging van de mandaathouder
 • Je dient je aanvraag in via de online applicatie
 • De jury Klinische mandaten buigt zich over je aanvraag
 • De jury stelt een finale rangschikking op
 • De raad van bestuur bekrachtigt je aanstelling.

Meer informatie

Het volledige reglement + bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie