Aspirant fundamenteel onderzoek

Wat?

Het mandaat aspirant fundamenteel onderzoek is een persoonsgebonden mandaat van 2x2 jaar. De Aspiranten gaan de verbintenis aan een doctoraat op proefschrift voor te bereiden. De aanstelling is steeds voltijds

Aan het mandaat zijn werkingsmiddelen gekoppeld (3.720 euro per jaar)

Het FWO is de werkgever en de Universiteit Gent is de onthaalinstelling

Voorwaarden

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland. 

  Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig aan niveau Vlaamse master laten verklaren. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.

 • Je dient jouw masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum (1 maart) van de oproep behaald te hebben
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk)
 • Je kan maximum twee keer voor hetzelfde mandaat postuleren
 • Je beschikt op 1 maart 2023 (uiterste indiendatum) over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.

Indiening

 • Kandidaten dienen zich eerst aan te melden in het FWO e-loket vooraleer zij een aanvraag kunnen opmaken
 • De online formulieren zijn beschikbaar vanaf december
 • De kandidaten dienen hun aanvraag in te dienen in het Engels
 • Het onderzoeksproject, door de Aspiranten voorgesteld, dient te worden doorgevoerd onder de leiding van een promotor, eventueel in samenwerking met copromotoren. (zie reglement voor meer informatie m.b.t. de voorwaarden waaraan de promotor dient te voldoen)
 • Aan de promotor zal na indiening van de aanvraag, gevraagd worden om een aanbevelingsbrief te bezorgen aan het FWO
 • Indiendatum: 1 maart (om 17.00 uur)

Evaluatie

 • De aanvragen worden aan de FWO-Expertpanels voorgelegd. Let op: FWO hervormde in 2022 de panels. Ga dus zeker na of jouw onderzoek nog aansluit bij de scope van het expertpanel dat je voor ogen hebt. Meer informatie vind je op de FWO website.
 • In juli worden de kandidaten na de preselectie door het expertpanel al of niet uitgenodigd voor de tweede ronde met interview
 • Indien uitgenodigd voor de tweede ronde, wordt de kandidaat in september verwacht voor een interview met het panel
 • Aan UGent organiseren we mock interviews ter voorbereiding op het FWO interview. Meer informatie hierover ontvang je na de preselectie.

Toekenning

Bekendmaking van de resultaten op 1e helft oktober.

Het mandaat start op 1 november van het jaar van de toekenning.

Als houder van een FWO aspirantenmandaat wordt men personeelslid van het FWO. Als men voordien een contract had aan UGent kan er geen verlof overgedragen worden van het UGent-contract naar het FWO-contract.

Documenten en video's

Voor aanvragers

Vrijdag 9 december 2022 vond de FWO infosessie over de aspirant mandaten plaats. Je kan de opname en presentaties van deze infosessie hieronder terugvinden:

 • Presentatie en opname infosessie FWO aspirant mandaat
 • Presentatie prof. Stef Slembrouck (alfawetenschappen) met tips & tricks voor de FWO-aanvraag
 • Presentatie prof. Veronique Van Speybroeck (bètawetenschappen) met tips & tricks voor de FWO-aanvraag
 • Presentatie prof. Elfride De Baere (gammawetenschappen) met tips & tricks voor de FWO-aanvraag

Voor mandaathouders

Praktische informatie over de HR- en financiële aspecten van je FWO aspirant mandaat vind je terug in onderstaande presentaties en opname van de informatiesessie voor startende mandaathouders (november 2022).

Meer informatie

 • Het volledige reglement (het Nederlandstalig reglement op de website van het FWO is bindend)+ bijkomende informatie staat ter beschikking op de website van het FWO

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie

 • Sien Smits, 09 264 30 28
 • Fien De Block, MS Teams
 • Patricia Vanbrabandt, MS Teams
 • Thijs De Jaeger, MS Teams