Aspirant fundamenteel onderzoek

Het aspirantenmandaat fundamenteel onderzoek geeft een jonge wetenschapper de kans om een eigen uitdagend en vernieuwend doctoraatsproject uit te voeren.

Het is een persoonsgebonden mandaat van 4 jaar. De aanstelling is steeds voltijds. 

Het FWO is de werkgever, UGent is de onthaalinstelling. Aan het mandaat is een beursbedrag gekoppeld en een werkingstoelage van 3.720 euro per jaar. 

Voorwaarden

 • Je dient verbonden te zijn aan een universiteit in de Vlaamse Gemeenschap.
 • Je dient bij de start van het mandaat houder te zijn van een diploma dat minstens evenwaardig is aan een masterdiploma dat aansluit op een bachelorsdiploma en uitgereikt werd door de daartoe bevoegde instellingen van één van de landen van de EER of Zwitserland. Je kan je studiebewijs, uitgereikt buiten de EER en Zwitserland, door NARIC gelijkwaardig aan niveau Vlaamse master laten verklaren. Dit geldt ook voor diploma's uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk.*
 • Je dient jouw masterdiploma of gelijkwaardig diploma, ten vroegste drie jaar voor de uiterste indiendatum (1 maart) van de oproep behaald te hebben.
 • Je hebt nog niet van een FWO-mandaat genoten (zelfs gedeeltelijk).
 • Je kan maximum tweemaal voor hetzelfde mandaat postuleren.
 • Je beschikt op 1 maart 2024 (uiterste indiendatum) over maximaal 18 maanden wetenschappelijke anciënniteit.

*Voor meer informatie m.b.t. de NARIC-procedure kan je terecht bij vlaams-federaal@ugent.be.

Indiening

 • Je dient je eerst aan te melden via het FWO e-loket. Daar kan een aanvraag aangemaakt worden. Een voorbeeld van een aanvraagformulier vind je hier.
 • Je dient je aanvraag in het Engels op te stellen.
 • Je aanvraag staat onder leiding van een promotor (eventueel in samenwerking met copromotoren). De (co-)promotor is ook onderhevig aan voorwaarden.
 • Je promotor (en enkel je promotor) zal – na indiening – gevraagd worden om een aanbevelingsbrief aan het FWO te bezorgen.
 • Deadline: 01/03/2024 (17.00 uur).

Evaluatie

 • De aanvragen worden aan de FWO-expertpanels voorgelegd.
 • Het expertpanel evalueert je aanvraag en nodigt je eventueel uit voor de interviewfase.
 • Aan de UGent organiseren we hiervoor mock-interviews ter voorbereiding op het FWO interview. Meer info hierover ontvang je na de preselectie.
 • Het eigenlijk FWO-interview vindt eind augustus/begin september plaats. Meer info vind je hier.

NIEUW: Studienarratief. Lees de tekst achter de link aandachtig.

Toekenning

 • Bekendmaking: eerste helft van oktober.
 • Start mandaat: 1 november.

BELANGRIJK: als houder van een FWO aspirantenmandaat wordt men personeelslid van het FWO. Als men voordien een contract had aan UGent kan er geen verlof overgedragen worden van het UGent-contract naar het FWO-contract.

In deze infobrochure vind je meer informatie over hoe je naar België verhuist en over de eerste belangrijke stappen na aankomst.

Infosessies

Infosessie voor aanvragers (05/12) 

Infosessie voor mandaathouders (14/11)

 • Download de slides
  • Presentatie FWO
  • Presentatie Doctoral School (Sean Bex)
 • Het volledige reglement (Nederlandstalige versie is bindend) en bijkomende informatie vind je op de website van het FWO

Contact

Afdeling Onderzoekscoördinatie