EOS - Excellence of Science

Deze oproep is momenteel gesloten.

Wat?

Op 27 november 2020 lanceerden F.R.S.-FNRS en het FWO gezamenlijk de tweede oproep binnen het Excellence of Science (EOS) programma.

Het EOS-programma wil gezamenlijk fundamenteel onderzoek tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap, eventueel in samenwerking met buitenlandse partners, promoten door het financieren van vierjarige onderzoeksprojecten in alle wetenschapsdomeinen.

Er is 120 miljoen euro beschikbaar.

Wijzigingen t.o.v. vorige oproep

Consortium

 • Minimum 2 tot 6 onderzoeksgroepen verbonden aan een type I instelling, met minstens 1 onderzoeksgroep uit elke gemeenschap
 • Dit kan worden aangevuld met maximaal 2 onderzoeksgroepen uit een type II, III of IV instelling
 • Elk consortium duidt 1 coördinator-woordvoerder aan
 • Onderzoeksgroep = Principal investigator (P.I.) + medewerkers (kan transdisciplinair/transfacultair samengesteld zijn)
  • Een EOS-onderzoeksgroep is niet gelijk aan een vakgroep of wat aan de UGent gedefinieerd wordt als een onderzoeksgroep
  • Een EOS-onderzoeksgroep wordt getrokken door een ZAP, die een team samenstelt om aan dit project te werken. In dat team kunnen meerdere ZAP-leden zitten van dezelfde of ander vakgroepen en postdocs, zolang zij aan de voorwaarden voldoen. Elk van die teamleden kan maar aan 1 EOS-project deelnemen.
  • De leden van een EOS-onderzoeksgroep behoren allen tot eenzelfde instelling.
  • Elke EOS-onderzoeksgroep kan per aanvraagronde slechts bij één EOS-consortium betrokken zijn

De EOS oproep maakt onderscheid tussen vier verschillende types deelnemende instellingen en laat toe dat er meerder onderzoeksgroepen uit eenzelfde instelling deelnemen aan een project, echter binnen strikte voorwaarden qua aantal onderzoeksgroepen en/of budgetten die hieronder worden opgesomd.

 • Type I (VL) 
  • de vijf Vlaamse universiteiten
  • Evangelische Theologische Faculteit Leuven
  • Faculteit Protestantse Godgeleerdheid Brussel
  • Hoge Zeevaartschool Antwerpen
  • Vlerick Management School en de Antwerp Management School
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde
 • Type I (FR): de zes universiteiten van de Franse gemeenschap
 • Type II (VL+FR): onderzoeksinstituten (zoals Imec, Vito, ILVO, …)
 • Type III: federale onderzoeksinstellingen + geassimileerde
 • Type IV: buitenlandse onderzoeksinstellingen

Budget

 • Toegelaten kosten: personeel, werking en uitrusting
 • Jaarlijks budget per consortium: maximaal € 1.000.000
 • Elke Type I onderzoeksgroep: minimaal jaarlijks budget van € 120.000
 • Elke Type I instelling: maximaal jaarlijks budget van € 700.000
 • Uitrusting: max. € 150.000 per onderzoeksgroep en maximaal € 300.000 van het totaal gevraagde budget
 • Het verschil tussen het totaal aangevraagde budget van de som van VL Type I en II en FR Type I en II mag niet meer zijn 20%
 • Totaal budget van Type II, III en IV mag niet meer zijn dan 10% van totaal gevraagde budget van het EOS-consortium

Timing

 • Deadlines
  • Pre-proposal: dinsdag 23 februari 2021 om 14u00
  • Complete bibliografie (indien pre-proposal succesvol): maandag 3 mei 2021 om 14u00
  • Full proposal: woensdag 7 juli 2021 om 14u00
 • Rebuttal fase: 11-18 oktober 2021
 • Start van de projecten: 1 januari 2022
Belangrijk: Lees aandachtig het reglement en de richtlijnen voor aanvragers voor alle aspecten van deze oproep.

Meer informatie:

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie