EOS - Excellence of Science

Op 14 december lanceerden het FWO en FNRS het onderzoeksprogramma EOS. Dit programma is de opvolger van het federale programma IUAP (Interuniversitaire Attractie Polen) dat eind 2017 afloopt. EOS staat voor “Excellence of Science”.

Het EOS-programma wil gezamenlijk fundamenteel onderzoek tussen onderzoekers van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap promoten door het financieren van vierjarige onderzoeksprojecten in alle wetenschapsdomeinen.

Er is 144 miljoen euro beschikbaar, voor ongeveer 40 projecten.

Consortium

 • Minimum 3 tot 6 onderzoeksgroepen verbonden aan een type I instelling, evenwichtig verdeeld over beide gemeenschappen
 • Dit kan worden aangevuld met maximaal 2 onderzoeksgroepen uit een type II, III of IV instelling
 • Elk consortium duidt 1 coördinator-woordvoerder aan
 • Onderzoeksgroep = Principal investigator (P.I.) + medewerkers (kan transdisciplinair/transfacultair samengesteld zijn)
  • Een EOS-onderzoeksgroep is niet gelijk aan een vakgroep of wat aan de UGent gedefinieerd wordt als een onderzoeksgroep
  • Een EOS-onderzoeksgroep wordt getrokken door een ZAP, die een team samenstelt om aan dit project te werken. In dat team kunnen meerdere ZAP-leden zitten van dezelfde of ander vakgroepen en postdocs, zolang zij aan de voorwaarden voldoen. Elk van die teamleden kan maar aan 1 EOS-project deelnemen.
  • De leden van een EOS-onderzoeksgroep behoren allen tot eenzelfde instelling.
  • Elke EOS-onderzoeksgroep kan per aanvraagronde slechts bij één EOS-consortium betrokken zijn

De EOS oproep maakt onderscheid tussen vier verschillende types deelnemende instellingen en laat toe dat er meerder onderzoeksgroepen uit eenzelfde instelling deelnemen aan een project, echter binnen strikte voorwaarden qua aantal onderzoeksgroepen en/of budgetten die hieronder worden opgesomd.

 • Type I (VL) 
  • de vijf Vlaamse universiteiten
  • Evangelische Theologische Faculteit Leuven
  • Faculteit Protestantse Godgeleerdheid Brussel
  • Hoge Zeevaartschool Antwerpen
  • Vlerick Management School en de Antwerp Management School
  • Instituut voor Tropische Geneeskunde
 • Type I (FR): de zes universiteiten van de Franse gemeenschap
 • Type II (VL+FR): onderzoeksinstituten (zoals Imec, Vito, ILVO, …)
 • Type III: federale onderzoeksinstellingen + geassimileerde
 • Type IV: buitenlandse onderzoeksinstellingen

Budget

 • Toegelaten kosten: personeel, werking en uitrusting
 • Jaarlijks budget per consortium: minimaal € 450.000 – maximaal € 1.000.000
 • Elke Type I onderzoeksgroep: minimaal jaarlijks budget van € 120.000
 • Elke Type I instelling: maximaal jaarlijks budget van € 700.000
 • Uitrusting: max. € 150.000 per onderzoeksgroep en maximaal € 300.000 van het totaal gevraagde budget
 • Het verschil tussen het totaal aangevraagde budget van de som van VL Type I en II en FR Type I en II mag niet meer zijn 20%
 • Totaal budget van Type II, III en IV mag niet meer zijn dan 10% van totaal gevraagde budget van het EOS-consortium

Timing

 • Deadline: dinsdag 4 april 2017 om 14u00. 
 • External peer review: van april tot september 2017
 • Rebuttal fase: 1-11 september 2017 (slechts 5 werkdagen de tijd, antwoord door coördinator-woordvoerder)
 • Evaluatie panel (Jury: 18 niet-Belgische leden): oktober – november 2017
 • Beslissing FWO – FNRS: november/december 2017
 • Start van de projecten: 1 januari 2018
Belangrijk: Lees aandachtig het reglement en de richtlijnen voor aanvragers voor alle aspecten van deze oproep.

Meldt uw project zo vroeg mogelijk aan bij de Afdeling Onderzoekscoördinatie via . Indien u wenst kan u steeds een afspraak maken voor een intake gesprek.

Meer informatie:

Contact