Middelzware onderzoeksinfrastructuur

De oproep is momenteel gesloten. We verwachten in het voorjaar van 2025 een nieuwe oproep.

Wat?

De oproep middelzware onderzoeksinfrastructuur stelt financiering ter beschikking voor investeringsprojecten in zowel fundamenteel als strategisch basisonderzoek.

Onder onderzoeksapparatuur wordt verstaan: alle faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en strategisch basisonderzoek bevorderen. Naast wetenschappelijke infrastructuur omhelst dit ook collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken, met inbegrip van de digitale ontsluiting (licenties, databanken, ...) ervan. Deze ruime definitie laat toe dat onderzoeksgroepen uit zowel de alfa-, beta- en gamma-faculteiten voorstellen kunnen indienen.

Een belangrijk criterium is dat de nieuwe infrastructuur het onderzoek van de aanvragers op een substantieel hoger niveau kan brengen, het aanvraagdossier omvat dan ook een sterk onderzoeksplan voor de eerste jaren na de aanschaf van de infrastructuur.

Voor de oproep 2023-2024 is er 7.996.581 EUR beschikbaar (excl. overhead) voor UGent.

Indienen met UGent?

Overweeg je een aanvraag en wil je graag je voorstel bespreken?

Contacteer ons via voor een intake gesprek.

Voorwaarden

 • Totale subsidiekost (excl. cofinanciering) van 150.000 EUR tot 1.000.000 EUR (incl. niet-recupereerbare BTW)
 • Promotoren: Behoren tot het ZAP. Co-promotoren kunnen ook gastprofessor zijn of postdoctoraal onderzoeker.
 • Derde partijen (bedrijven, hogescholen, SOC's, buitenlandse partners, ...): kunnen optreden als projectpartner, maar komen niet in aanmerking voor subsidie. Ze leveren als projectpartner een financieel waardeerbare inbreng in ruil voor toegang tot de infrastructuur.
 • Subsidiepercentage is 100%
 • Looptijd projecten is 4 jaar

Welke kosten komen in aanmerking?

 • Uitrusting: Aanschaf van (onderdelen van) de beoogde onderzoeksinfrastructuur of het upgraden van reeds bestaande infrastructuur

 • Personeelskosten: Voor de constructie of de permanente bediening van de onderzoeksinfrastructuur, incl. kosten voor vorming en bijscholing
 • Werkingskosten: Onderhoudskosten, upgrades of herstellingskosten aan de onderzoeksinfrastructuur
Opgelet: werkingskosten voor het gebruik van de infrastructuur zijn niet subsidiabel! Deze kosten vallen ten laste van de onderzoeksprojecten die gebruik maken van de infrastructuur.

Procedure

 1. De promotor-woordvoerder dient een vooraanmelding in ten laatste op 30 juni 2023 via het e-loket van FWO.
 2. De universiteiten wisselen de informatie van de vooraanmeldingen tussen elkaar uit om samenwerkingen te detecteren.
 3. De promotor-woordvoerder dient het volledige project in bij UGent ten laatste op 11 september 2023 (opnieuw via het e-loket van FWO)
 4. Ontvankelijkheidsanalyse en budgetcontrole door de Afdeling Onderzoekscoördinatie UGent. Eventuele correcties kunnen nog doorgevoerd worden door de promotor.
 5. Afdeling Onderzoekscoördinatie dient alle projecten in bij FWO ten laatste op 18 september 2023 om 17u.
 6. Interuniversitair overleg. Om maximale samenwerking te bevorderen wordt nagegaan of er bij de andere Vlaamse universiteiten nog interesse bestaat in een van de ingediende dossiers.
 7. Elke aanvraag wordt door 2 internationale experten geëvalueerd, op basis van het uniform evaluatiesjabloon.
 8. De promotor-woordvoerder heeft de mogelijkheid te reageren op deze rapporten via een rebuttal.
 9. Evaluatie door de verschillende werkgroepen, op basis van het uniform evaluatiesjabloon.
   • Alfa-werkgroep: Humane, sociale en economische wetenschappen
   • Beta-werkgroep: Exacte en toegepaste wetenschappen
   • Gamma-werkgroep: Medische, Biomedische en Farmaceutische wetenschappen
 10. De Onderzoeksraad formuleert op basis van de verslagen van de werkgroepen een gemotiveerd advies en rangschikt de aanvragen. Deze indicatieve ranglijst wordt aan het FWO bezorgd.
 11. De Raad van Bestuur van FWO neemt een eindbeslissing (april 2024)
 12. Project kan van start gaan: voorjaar 2024

Meer informatie

Contact

Afdeling Onderzoekscoördinatie