Middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur

De oproep onderzoeksinfrastructuur van FWO is een specifiek financieringskanaal voor investeringsprojecten in zowel fundamenteel als strategisch basisonderzoek.

Er zijn twee categorieën:

Onder onderzoeksinfrastructuur wordt verstaan: wetenschappelijke infrastructuur, collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken, met inbegrip van de digitale ontsluiting (licenties, databanken, ...) ervan. Deze ruime definitie laat toe dat onderzoeksgroepen uit zowel de alfa-, beta- en gamma-faculteiten voorstellen kunnen indienen.