TBM - Toegepast Biomedisch onderzoek met een primair Maatschappelijke finaliteit

Wat?

Het programma TBM voorziet in de financiering van biomedisch onderzoek dat zich richt op nieuwe vormen van therapie en/of diagnose, dat zich reeds ver in het traject van ontdekking naar klinische toepassing bevindt en dat een duidelijke maatschappelijke toepasbaarheid biedt met nog geen industriële interesse op het ogenblik van indiening.

Een goede fit met het TBM-programma is essentieel. Het is daarom belangrijk het projectidee af te toetsen met de criteria van TBM vóór het project verder uitgewerkt wordt. Een intake met HIRUZ-IVU of FWO is aan te raden.

Voorwaarden

 • Aanvragers: Vlaamse onderzoekscentra (universitaire ziekenhuizen, universiteiten, hogescholen en SOC's)
 • Géén bedrijven in consortium
 • Minstens 10% van het budget wordt door een Vlaams ziekenhuis (of ITG) aangevraagd
 • Niet-Vlaamse onderzoekscentra: max. 20% van het budget
 • 100% subsidie
 • Looptijd: 2 tot 4 jaar
 • Projectbegroting: 215.000-850.000 euro. Voor grote of multicentrische trials kan uitzonderlijk tot 1.275.000 EUR gevraagd worden.
 • Een begeleidingscommissie wordt sterk aangeraden

Ondersteuning

Vanuit UGent (afdeling Onderzoekscoördinatie, team Vlaams-federaal) en UZ Gent (HIRUZ-IVU, Innovation and Valorisation Unit) is er ondersteuning bij de voorbereiding en indiening van een TBM-aanvraag. Deze ondersteuning is er zowel voor hoofdpromotoren als copromotoren.

 • Samen met HIRUZ-IVU kan er een intake-gesprek met FWO aangevraagd worden om na te gaan of het projectidee binnen de scope van TBM past.
 • HIRUZ-IVU kan verdere ondersteuning geven bij het uitwerken van het valorisatieluik van de aanvraag.
 • Team Vlaams-federaal geeft ondersteuning bij de opmaak van het budget en kan helpen bij het berekenen van de personeelskosten.

Indienen

 1. De hoofdpromotor dient het project in, ten laatste op de deadline van de vooraanmelding (begin maart). Het project komt bij de onthaalinstelling terecht.
 2. De onthaalinstelling kijkt het project na op ontvankelijkheid, kijkt het budget na en geeft (indien nodig) feedback. Indien aanpassingen aan het project nodig zijn, wordt het dossier opnieuw beschikbaar gesteld aan de hoofdpromotor.
 3. De hoofdpromotor kan de aanvraag verder bewerken en dient het finale voorstel tijdig opnieuw in bij de hoofdonthaalinstelling.
 4. De hoofdonthaalinstelling dient het project finaal in bij FWO, ten laatste op de dag en het uur van de finale deadline (midden maart). 

Het hele indieningsproces verloopt digitaal via e-loket van FWO.

De taal van indiening is Engels.

Evaluatie

De evaluatie gebeurt tweeledig:

 • Op basis van de wetenschappelijke kwaliteit
 • Op basis van de utilisatie-waarde

De projecten worden aan een aantal externe deskundigen voorgelegd, die het voorstel zullen bespreken en evalueren op een vergadering bij FWO. Er wordt een korte interactie tussen aanvragers en experten voorzien tijdens die vergadering, om een antwoord te verstrekken op de meest cruciale vragen van de experten.

  Toekenning

  De toekenningen worden bekendgemaakt in juli via de website van FWO. Goedgekeurde projecten starten op 1 oktober

  Jaarlijks worden ongeveer 10-15 projecten goedgekeurd.

  Meer informatie

  Contact

  UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie

  UZ Gent - HIRUZ Innovation and Valorisation Unit