Odysseus

Het FWO lanceerde recent een nieuwe oproep in het Odysseusprogramma. Dit programma ondersteunt excellente onderzoekers, die buiten Vlaanderen een carrière hebben opgebouwd, een onderzoeksgroep uit te bouwen aan een Vlaamse universiteit.

Inhoud

Het Odysseusprogramma staat open voor twee types kandidaten:

  • Type I: Onderzoekers die internationaal erkend worden als toonaangevend en die reeds over een permanente academische aanstelling van minimaal 80% aan een buitenlandse onderzoeksinstelling beschikken. De startfinanciering van het FWO bedraagt 400.000 euro tot 1.000.000 euro per jaar (2.000.000 euro tot 5.000.000 euro voor de periode van 5 jaar).
  • Type II: Onderzoekers die minimaal 3 jaar postdoctorale ervaring in het buitenland hebben en die het potentieel hebben om door te groeien tot een internationaal vooraanstaande positie. De startfinanciering van het FWO bedraagt 100.000 euro tot 200.000 euro per jaar (500.000 euro tot 1.000.000 euro voor de periode van 5 jaar).

Meer informatie over de ontvankelijkheidsvereisten is terug te vinden in het reglement Odysseusprogramma 2022 van het FWO.

Naast de FWO Odysseusfinanciering genieten de Odysseusmandaathouders van een ZAP-aanstelling aan de UGent:

  • Mandaathouders Type I nemen de eerste tien jaar een centraal gefinancierd BOF-ZAP-mandaat op en worden nadien verder gefinancierd vanuit facultaire personeelspunten. Conform de modaliteiten in de nota “Incentivebeleid in het kader van BOF-ZAP overnames” van de Raad van Bestuur (05/07/19), wordt een BOF ZAP-11plus-mandaat toegekend aan de betrokken faculteit.
  • Mandaathouders type II nemen de eerste vijf jaar een BOF Tenure Track-mandaat op waarbij zij nadien, mits positieve evaluatie, een niet-verlengbaar BOF-Hoofddocent mandaat opnemen. Aansluitend (vanaf het 11de jaar) worden zij verder gefinancierd vanuit facultaire personeelspunten. Ook voor deze groep heeft de Raad van Bestuur recent (3 juli 2020) beslist om aan de betrokken faculteit een BOF-ZAP-11plus-mandaat toe te kennen.

Interne selectieprocedure

De decanen moeten ten laatste op donderdag 1 september 2022 een dossier indienen bij . Enkel kandidaturen ingediend via een decaan worden aanvaard. Informeer tijdig bij het decanaat naar de interne indiendatum van de door u gekozen faculteit.

Het dossier voor elke onderzoeker (zowel type I en type II) wordt in het Engels opgesteld en bestaat uit de volgende elementen:

  • CV van de onderzoeker; inclusief bibliografie (de onderzoeker dient eveneens deze gegevens in het FWO e-loket te updaten)
  • Een schriftelijke bevestiging van de betrokken onderzoeker waarin de intentie om aan de Universiteit Gent een onderzoekscarrière verder uit te bouwen wordt verwoord
  • Een onderzoeksplan (maximum 12 bladzijden, zie FWO-template) en gemotiveerde begroting  voor de periode van vijf jaar
  • Een bindende engagementsverklaring tot aanstelling bij toekenning van de genomineerde kandidaat, getekend door de decaan (zie FWO-richtlijnen). U kan dit tekstsjabloon gebruiken en overnemen op facultair briefpapier.

Er is geen limiet geplaatst op het aantal kandidaten die mogen voorgedragen worden per Vlaamse universiteit, maar er dient wel rekening gehouden te worden met een genderbalans waarbij maximaal twee derde van de door UGent voorgedragen kandidaten van hetzelfde geslacht zijn. Gelet op de vereiste genderbalans zal er mogelijks een preselectie van de ingediende kandidaturen moeten gebeuren. Een eventuele preselectie zal gebeuren door de Onderzoeksraad.

De kandidaten die een uitgewerkt voorstel mogen indienen, ontvangen van de afdeling Onderzoekscoördinatie een unieke weblink met toegang tot het online aanvraagdossier. Daarnaast ontvangen zij de bindende engagementsverklaring, getekend door de rector. Deadline voor indiening bij het FWO is 30 september 2022 om 17u (Belgische tijd).

Meer informatie kan u vinden op de website van het FWO.

Contact

UGent - Afdeling Onderzoekscoördinatie