FAQ FWO Odysseusprogramma

Op deze website vind je antwoorden op veelgestelde vragen.

Promotor

Q Kunnen periodes voor bv. ouderschapsverlof in mindering worden gebracht bij het berekenen van de postdoctorale anciënniteit?

A Ja, per aaneensluitende periode van 365 dagen tussen de datum van het doctoraatsdiploma en de aanvraag kan maximum één verlenging van een jaar worden toegekend van de 12 jaar maximumgrens indien zich tijdens deze periode aaneensluitende onderbrekingen van minstens 3 maanden, ongeacht het aantal, hebben voorgedaan omwille van moederschapsrust, voltijds ouderschapsverlof, voltijds ziekteverlof of militaire dienstplicht/verplichte burgerdienst in het land waarvan men onderdaan is. De maximale verlenging van de grens bedraagt drie jaar.

Q Tussen het behalen van het PhD-diploma en de eerste aanstelling als postdoctorale onderzoeker, zat een korte periode met aanstelling in een andere functie. Telt deze periode ook als “postdoctorale anciënniteit” (max. 12 jaar)?

A Ja, inderdaad. Enkel de datum waarop het doctoraat werd behaald is van belang, niet de functie die men uitoefende.

Lokale copromotor

Q Mag een lokale copromotor bij meer dan 1 aanvraag betrokken zijn?

A Nee, dit is niet toegelaten.

Q Hoeveel lokale copromotors mogen er betrokken zijn bij een aanvraag?

A Bij elke aanvraag wordt 1 copromotor aangeduid. Enkel bij interdisciplinair onderzoek, kan een tweede copromotor worden opgegeven.

Q Moet een lokale copromotor een bepaald aanstellingspercentage hebben aan UGent? Of is een ZAP-aanstelling voldoende?

A Een vaste ZAP-aanstelling volstaat inderdaad.

Q Kan een lokale copromotor tijdens het project vervangen worden indien deze op emeritaat gaat?

A Ja, dit vormt geen probleem.

Projectbudget

Q Mag een administratieve/secretariaatsmedewerker begroot worden op een Odysseusproject?

A Nee, Er kan enkel wetenschappelijk en technisch personeel worden aangevraagd op een project.

 

CV

Q Moet een Odysseus kandidaat een cv uploaden bij zijn aanvraag of volstaat de informatie gegeven in het e-loket?

A De informatie in het e-loket is voldoende, maar deze moet steeds up to date blijven.

Publicaties

Q Hoe kunnen buitenlandse onderzoekers hun publicaties ingeven in het FWO e-loket?

A Onderzoekers betrokken in een FWO-aanvraag, die geen affiliatie hebben aan een instelling in Vlaanderen, worden geadviseerd om in een manuele actie alle publicaties van eenzelfde type (bv. A1, B2, …) te copy-pasten. Als datum van de publicatie kunnen ze bv. de dag van vandaag nemen aangezien de exacte juiste datum in principe in de bibliografische referentie zit vervat.

Dit zal worden getoond als 1 entry in het E-loket account maar van zodra men de PDF downloadt, worden alle publicaties mooi één na één getoond.