Onderzoek

Het interfacultaire centrum CESSMIR legt zich toe op de ‘sociale aspecten’ van migratie, op de impact van migratie en vluchten op het leven van alle betrokkenen. De studies van CESSMIR worden geclusterd onder volgende thema’s: