Wonen, thuismaken en de stad

De onzichtbare stad in kaart gebracht. Ruimtelijke manifestaties van sub-Saharisch Afrikaanse diaspora in de middelgrote stad in Europa (case-study België).

Omschrijving: Dit interdisciplinair onderzoek beoogt de processen en producten van fysieke ruimte-productie van sub-Saharisch Afrikaanse diaspora in de middelgrote stad in België op een kritische en gelaagde manier in kaart te brengen. Via vernieuwende cartografische technieken en uitgebreid etnografisch onderzoek, voornamelijk bestaande uit interviews en observatie, zal dit onderzoek inzicht verschaffen in de stedelijke en architecturale vormen die deze migranten ‘van onderuit’ ontwikkelen in onze steden. De resultaten van het onderzoek zullen ons essentiële kennis verschaffen over (1) de architectuur van alledaagse ruimtes van Afrikaanse migratie, (2) de transnationale uitwisseling van strategieën van ruimte-productie, en (3) alternatieve vormen van stadsvernieuwing. Aldus zal een kruisbestuiving tussen drie onderzoeksdomeinen worden gerealiseerd: migrant studies, urban studies en architectuur.
Promotor(en): Johan Lagae, Karel Arnaut, Stijn Oosterlynck
Onderzoek(st)er(s): Luce Beeckmans
Vakgroep / onderzoeksgroep: Department of Architecture and Urban Planning
Faculteit: Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur