Identiteit

Vluchteling te koop? Een multimethodologisch onderzoeksproject naar de publieke communicatiestrategieën van internationale vluchtelingenorganisaties rond de Syrische en Centraal-Afrikaanse crisissen (2011-2018)

Omschrijving: Terwijl we geconfronteerd worden met een van de grootste vluchtelingencrisissen uit de moderne tijd, voeren veel landen restrictieve vluchtelingenbeleidsmaatregelen in. Publieke communicatie is bijgevolg essentieel geworden voor de werking van vluchtelingenorganisaties. Gezien (internationale) vluchtelingenorganisaties significant bijdragen tot de publieke opinie rond vluchtelingen, onderzoekt dit project kritisch hun communicatiestrategieën rond de Syrische en Centraal-Afrikaanse crisissen. We focussen op (1) het productieproces door middel van interviews met vluchtelingenorganisaties, (2) de praktijken om vluchtelingen te representeren en (3) de receptie van deze communicatie door burgers, vluchtelingen en journalisten. Los van de actuele aard en relevantie voor een beter begrip van de politieke, economische en culturele dimensies van de communicatie van deze organisaties, levert dit project een belangrijke bijdrage aan sleuteldebatten in het veld van internationale communicatie.
Promotor(en): Stijn Joye
Onderzoek(st)er(s): David Ongenaert
Faculteit(en): Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Periode: 2017 - 2022