Kampen en opvangcentra

Analyse van conflict-mobiliteit vetrekkende vanuit Oeganda's Nakivale Vluchtelingenkamp: verankering van mobiliteit in de bredere geschiedenis van migratie in Centraal- en Oost-Afrika

Omschrijving: Dit project onderzoekt in welke mate conflict-dynamieken en structuren ter opvang van vluchtelingen (kampen, vluchtelingenrechten, vluchtelingenbeleid) een impact hebben op bredere mobiliteitepatronen en -dynamieken in door conflict geteisterd Centraal- en Oost-Afrika. Het doel is mobiliteit te zien als een essentieel onderdeel van sociale 'life-making' processen en de politieke, regionale en historische dimensies van deze mobiliteit te exploreren.
Promotor(en): Koen Vlassenroot
Onderzoek(st)er(s): Jolien Tegenbos
Vakgroep / onderzoeksgroep: Conflict- en Ontwikkelingsstudies
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Onzekerheid in de context van conflict, ontheemding en kampen

Omschrijving: Dit project bestaat uit een kwalitatief longitudinal onderzoek waarin 30 Zuid-Soedanese jongeren in het Adjumani vluchtelingenkamp (Noord-Oeganda) 2 jaar lang gevolgd worden. Aan de hand van kwalitatieve interviews in combinatie met visuele methodes (foto’s, video, tekeningen) wordt getracht om te begrijpen hoe jongeren onzekerheid ervaren in hun dagelijks leven en over hun toekomst, en hoe ze hiermee omgaan. Verder worden ook interviews afgenomen met beleidsactoren en hulpverleners, aangevuld met langdurige observaties van het dagelijks leven in het vluchtelingenkamp. Deze studie tracht licht te werpen op hoe jongeren onzekerheid ervaren en hoe dit verband houdt met de sociale en politieke context van het vluchtelingenkamp waarin ze leven. Door een beter zicht te krijgen op hoe levens en ervaringen opgebouwd worden binnen zo’n kamp, hoopt deze studie een kritische blik te werpen op kampen en, uiteindelijk, op hoe we vandaag omgaan met migratie en vluchtelingen.
Promotor(en): Wouter Vanderplasschen, Ilse Derluyn, Sofie Vindevogel
Onderzoek(st)er(s): Julie Schiltz
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Orthopedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen