Analyse van conflict-mobiliteit vetrekkende vanuit Oeganda's Nakivale Vluchtelingenkamp: verankering van mobiliteit in de bredere geschiedenis van migratie in Centraal- en Oost-Afrika

Omschrijving: Dit project onderzoekt in welke mate conflict-dynamieken en structuren ter opvang van vluchtelingen (kampen, vluchtelingenrechten, vluchtelingenbeleid) een impact hebben op bredere mobiliteitepatronen en -dynamieken in door conflict geteisterd Centraal- en Oost-Afrika. Het doel is mobiliteit te zien als een essentieel onderdeel van sociale 'life-making' processen en de politieke, regionale en historische dimensies van deze mobiliteit te exploreren.
Promotor(en): Koen Vlassenroot
Onderzoek(st)er(s): Jolien Tegenbos
Vakgroep / onderzoeksgroep: Conflict- en Ontwikkelingsstudies
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen