Grenzen, migratiebeleid en mensen onderweg

De impact van vluchtervaringen op het psychologisch welzijn van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen - CHILDMOVE

Omschrijving: Dit ERC project onderzoekt de impact van de ervaringen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen gedurende de tijd dat zij onderweg zijn van hun thuisland naar het gastland op hun psychologisch welbevinden. Een longitudinale follow-up studie zal uitgevoerd worden bij een grote groep niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De studie start in verschillende landen (Libië, België, Italië en Griekenland), en zal de jongeren volgen tijdens hun traject doorheen verschillende Europese landen, gebruikmakend van een innovatieve mix-method benadering om data te verzamelen. Dit onderzoek zal de kennis verhogen over de impact van deze ervaringen op de gezondheid van deze jongeren op lange termijn, alsook trachten we inzichten te verwerven in de manier waarop zorg – en opvangcentra voor niet-begeleide minderjarigen in transit- en vestigingslanden de negatieve impact van deze ervaringen kunnen reduceren.
Promotor(en): Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Malte Behrendt, Ine Lietaert, Marina Rota, Océane Uzureau, Sarah Adeyinka
Website: http://www.childmove.com
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2017 - 2022

Terugkeer en re-integration van migranten die gedwongen terugkeren van Saoudi-Arabië naar Ethiopia, North Wolllo: Processes, uitdagingen en impact.

Omschrijving: Dit onderzoek bestudeert de terugkeer en re-integration van migrantne die gedwongen uitgewezen worden vanuit Saudi-Arabië naar Ethiopia, en de impact die deze terugkeer heeft op de gezinnen en de gemeenschappen van de terugkeerders in Noord Wollo. De determinanten voor een succesvolle re-integratie worden onderzocht, alsook de strategieën die terugkeerders ontwikkelen om om te gaan met uitdagingen en problemen tijdens de re-integratie processen. Het onderzoek maakt gebruik van een survey, interviews, focus groepen en lify history om data te verzamelen.
Promotor(en): Ilse Derluyn, Lietaert Ine
Onderzoek(st)er(s): Tizazu Ashenafi Tirfie
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

Terugkeer, verantwoordelijkheid en herintegratie in Centraal Afrika: een multi-disciplinaire exploratie naar endemisch geweld en sociaal herstel

Omschrijving: Dit onderzoek wil, steunend op een multi-disciplinaire aanpak en met als focus de ervaringen van diegenen die trachten hun samenleving (her)op te bouwen in post-conflict regio's in centraal Afrika, een bijdrage leveren tot een beter begrip over hoe samenlevingen zich herstellen in conflict-regio's. Het project onderzoekt drie verschillende soorten 'returnees': vluchtelingen, intern ontheemden en ex-strijders in het grensgebied van de Centraal-Afrikaanse Republiek, DR Congo en Oeganda. Het onderzoekt de relaties tussen returnees onderling en met de gemeenschap waarnaar ze terug keren en hun relaties met nationale regeringen, externe organisaties en actoren. Het wil bijdragen tot een beter begrip van de relevantie en impact van (extern gestuurde) interventies tot vredesopbouw en terugkeer voor het dagelijks leven van de betrokken groepen en samenlevingen. Dit onderzoek loopt in samenwerking met London School of Economics en de Social Science Research Council.
Promotor(en): Koen Vlassenroot
Onderzoek(st)er(s): Koen Vlassenroot
Vakgroep / onderzoeksgroep: Conflict- en Ontwikkelingsstudies
Faculteit: Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

Verwachtingen van de gemeenschap en ondersteuning voor terugkeerders: een onderzoek naar de terugkeerervaringen van Kameroense terugkeerders.

Omschrijving: In Kameroen wordt internationale migratie gekoppeld aan specifieke socio-culturele verwachtingen op het vlak van een stijging van kapitaal en het delen van de verworven hulpbronnen. Het is weliswaar onduidelijk hoe deze verwachtingen van de ruimere gemeenschap een invloed hebben op het dagelijkse leven van Kameroense migranten die terugkeren naar hun land. Dit onderzoek zoomt daarom in op (1) de concrete verwachtingen van leden van de gemeenschap naar terugkeerders toe, (2) de ondersteuning die vanuit de overheid wordt opgezet voor terugkeerders; en (3) de invloed van deze verwachtingen en van de geboden ondersteuning hebben op de terugkeerervaring. Op deze manier wil dit onderzoek een bijdrage leveren aan bestaande inzichten over verschillen in post-return situaties en welzijn van terugkeerders.
Promotor(en): Ilse Derluyn , Ine Lietaert
Onderzoek(st)er(s): Presca Esseh Wanki Kang
Vakgroep / onderzoeksgroep: Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen