De impact van vluchtervaringen op het psychologisch welzijn van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen - CHILDMOVE

Omschrijving: Dit ERC project onderzoekt de impact van de ervaringen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen gedurende de tijd dat zij onderweg zijn van hun thuisland naar het gastland op hun psychologisch welbevinden. Een longitudinale follow-up studie zal uitgevoerd worden bij een grote groep niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. De studie start in verschillende landen (Libië, België, Italië en Griekenland), en zal de jongeren volgen tijdens hun traject doorheen verschillende Europese landen, gebruikmakend van een innovatieve mix-method benadering om data te verzamelen. Dit onderzoek zal de kennis verhogen over de impact van deze ervaringen op de gezondheid van deze jongeren op lange termijn, alsook trachten we inzichten te verwerven in de manier waarop zorg – en opvangcentra voor niet-begeleide minderjarigen in transit- en vestigingslanden de negatieve impact van deze ervaringen kunnen reduceren.
Promotor(en): Ilse Derluyn
Onderzoek(st)er(s): Malte Behrendt, Ine Lietaert, Marina Rota, Océane Uzureau, Sarah Adeyinka
Website: http://www.childmove.com
Faculteit: Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2017 - 2022