Werk

Taal en tewerkstelling. Een sociolinguïstisch-etnografische studie van de activering van anderstalige werkzoekenden in Vlaanderen

Omschrijving: Dit project behelst een sociolinguïstisch-etnografische analyse van de activeringstrajecten die anderstalige werkzoekenden doorlopen in Vlaanderen. De analyse heeft tot doel inzicht te verwerven in de rol van taal in de verschillende stadia van deze trajecten, waarbij de focus ligt op de relatie tussen kleinschalige interactionele praktijken, beleidsvereisten en publieke macro-discoursen over integratie, taaldiversiteit en werk.
Promotor(en): Sarah Van Hoof, Alfonso Del Percio
Onderzoek(st)er(s): Sara Nyssen
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie
Faculteit: Faculteit Letteren en Wijsbegeerte