Werk

FedDiverse - Ethnische diversiteit in diversity in de Belgische federale overheid

Omschrijving: Etnische minderheden zijn nog steeds ondervertegenwoordigd op de hogere functieniveaus van veel organisaties, waaronder ook de publieke sector. Het overkoepelende doel van dit co-gefinancierd project door BelSpo en BO/SA is het onderzoeken van de factoren dat de etnische diversiteit bevordert (en belemmert) bij de federale publieke diensten, zowel tijdens de initiële screeningfases als bij de latere loopbaan en eventuele promotie. Dit zou de federale publieke diensten in staat moeten stellen om hun rekruteringsstrategieën, -procedures en -praktijken te verbeteren en de etnische diversiteit van hun personeelsbestand te verhogen. Hoewel de focus van dit project ligt bij de etnische diversiteit van de federale overheidsdiensten, passen we telkens een intersectioneel perspectief toe in termen van gender, leeftijd, jobniveau, contracttype en andere relevante variabelen.
Promotor(en): Eva Derous , Donatienne Desmette , Pieter-Paul Verhaeghe
Onderzoek(st)er(s): Eva Derous , Pieter-Paul Verhaeghe , Donatienne Desmette , Aylin Kocack , Bert Leysen
Faculteit(en): Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Periode: 2023 - 2024