Wereldwijde migratie en mobiliteit

De impact van terrorisme op migratie-intenties en -patronen

Omschrijving: In dit project analyseren we de invloed van terroristische aanslagen op wereldwijde migratie. Eerst onderzoeken we in hoeverre terroristische aanslagen leiden tot hogere emigratie en in hoeverre ze de aantrekkelijkheid van potentiële bestemmingen verminderen en op die manier een invloed hebben op de immigratie naar een bepaald land. We maken gebruik van gegevens voor meerdere landen vanaf 1980 wat toelaat om heterogene effecten te identificeren (bv. op basis van het ontwikkelingsniveau van landen). Ten tweede combineren we individuele enquêtegegevens over migratie-intenties (intern en internationaal) met regionale informatie over terroristische aanslagen, wat een meer accurate identificatie van het verband tussen migratiegedrag en individuele blootstelling aan terrorisme evenals van de mechanismen die daarbij spelen (bv. inkomen of de psychologische impact) toelaat. We zullen ook onderzoeken in welke mate de resultaten variëren in functie van individuele of familiale kenmerken.
Promotor(en): Ilse Ruyssen
Onderzoek(st)er(s): Killian Foubert
Vakgroep / onderzoeksgroep:Vakgroep Economie
Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Migratie vanuit Afrika: Belangrijkste Drijfveren en Cooperatieve Beleidsmaatregelen

Omschrijving: Als een belangrijke bron van ontwikkeling voor zowel landen van oorsprong als bestemming vormt migratie een topprioriteit in het globale politieke debat. Kennis van de omvang van deze migratiestromen evenals hun samenstelling en verdeling is cruciaal voor het uitwerken van geschikte beleidsmaatregelen om ze te beheren. Het project zal de onderliggende oorzaken van migratie dieper analyseren met een specifieke focus op de rol van financiële prikkels en beperkingen. In het bijzonder zullen we ons richten op Centraal-, Oost- en West-Afrika om te onderzoeken in welke mate mensen reageren op economische, klimatologische en politieke schokken door middel van interne of internationale migratie. Op basis van de verwachte verdeling van toekomstige migratiestromen over bestemmingen, zullen we vervolgens nagaan voor welke landen nieuwe internationale afspraken over migratie het meest urgent zijn en welk type overeenkomst of partnerschap (intra- of interregionaal) het meest geschikt is.
Promotor(en): Ilse Ruyssen
Onderzoek(st)er(s): Sara Salomone
Vakgroep / onderzoeksgroep: Algemene economie
Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Mobiliteit ten gevolge van klimatologische factoren en milieuproblemen

Omschrijving: Als een belangrijke bron van ontwikkeling voor zowel landen van oorsprong als bestemming vormt migratie een topprioriteit in het globale politieke debat. Kennis van de omvang van deze migratiestromen evenals hun samenstelling en verdeling is cruciaal voor het uitwerken van geschikte beleidsmaatregelen om ze te beheren. Het project zal de grondoorzaken van migratie dieper analyseren met een specifieke focus op de rol van financiële beperkingen. Specifiek zullen we onderzoeken in welke mate mensen reageren op klimatologische factoren en milieuproblemen door middel van interne of internationale migratie. Op basis van de verwachte verdeling van toekomstige migratiestromen over mogelijke bestemmingen, zullen we vervolgens nagaan voor welke landen nieuwe internationale afspraken over migratie het meest urgent zijn en welk type overeenkomst of partnerschap (intra- of interregionaal) het meest geschikt is.
Promotor(en): Ilse Ruyssen
Onderzoek(st)er(s): Els Bekaert
Vakgroep / onderzoeksgroep: Vakgroep Economie
Faculteit: Faculteit Economie en Bedrijfskunde