European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics (FUSION-EP)

Information about the European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics (FUSION-EP) at Ghent University

De opleiding in een notendop

Hoe kan je aan deze opleiding starten (toelating)

De European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics (FUSION-EP) is een tweejarige master die rechtstreeks toegankelijk is vanuit de bachelor Toegepaste Natuurkunde (Engineering Physics), of andere opleidingen met een sterke focus op fundamentele natuurkunde (bv. Fysica & Sterrenkunde). Dit is een internationale master waarvoor een aanvraag tot inschrijving dient te gebeuren. Je aanvraag doorloopt vervolgens een selectieprocedure. Toelating vanuit andere bacheloropleidingen is mogelijk mits het volgen van een voorbereidingsprogramma.

Je studeert in elk van de twee masterjaren aan een verschillende partneruniversiteit in het netwerk. Belangrijk: dit kan niet in het land zijn waar je je laatste diploma behaald hebt (bv. bachelordiploma).

De opleiding biedt jaarlijks een 15-tal beurzen om in het buitenland te studeren, voor verblijf en onderhoud. De uiterste inschrijvingsdatum hiervoor valt telkens in februari van het voorgaande academiejaar. Daarnaast kunnen ook studenten die zelf voor hun onderhoud instaan een inschrijvingsaanvraag indienen (met een latere deadline).

Start hier je inschrijvingsaanvraag

 

 

Situering

Volg hier een virtuele rondleiding op de ITER-bouwwerf!
Volg hier een virtuele rondleiding op de ITER-bouwwerf!
Het onderzoek naar gecontroleerde kernfusie richt zich op de ontwikkeling van een energiebron op basis van de fusie van atoomkernen, het proces dat ook de sterren doet branden. Op termijn kan dit leiden tot een aanzienlijk aandeel in de wereldwijde energievoorziening, op een schone en veilige manier. De realisatie hiervan stelt de mensheid voor enkele gigantische uitdagingen op het gebied van de fysica en technologie van de opsluiting van hete plasma's, maar vereist ook een ongeziene samenwerking op internationaal niveau. Een belangrijke focus ligt momenteel op de bouw en toekomstige operatie van de internationale fusiemachine ITER, gelegen in Zuid-Frankrijk.

Logo FUSION-EPFUSION-EP is een internationale master die georganiseerd wordt door een Europees netwerk van acht universiteiten, waaronder de UGent. Het onderwijs binnen de master gebeurt in nauwe wisselwerking met het onderzoeksveld, niet alleen aan de deelnemende universiteiten maar ook aan verschillende onderzoeksinstellingen die wereldwijd behoren tot de top en die beschikken over grote onderzoeksinfrastructuur (tokamak, stellarator, enz.).

 

Jobprofielen

De wetenschap en technologie van fusiemachines zijn sterk interdisciplinair, dus met je masterdiplima in Nuclear Fusion and Engineering Physics kun je terecht in een groot aantal sectoren op de arbeidsmarkt. Daarnaast beschik je bij het afstuderen over maar liefst twee jaar internationale ervaring en dus een groot voordeel in de ogen van potentiële werkgevers.

Enerzijds kiest een groot deel afgestudeerden voor een doctoraat in de kernfusie of een gerelateerde discipline, mogelijk gevolgd door een academische carrière binnen een universiteit of onderzoeksinstituut. De ontwikkeling van kernfusie is recent een nieuwe fase ingegaan, met de aanbouw van ITER, de designactiviteiten in het kader van de generatie van demonstratiereactoren "DEMO" en de steeds nauwere samenwerking met de industrie. Daarmee dient zich een belangrijke opportuniteit aan voor tewerkstelling in het domein van de kernfusie zelf.

Evengoed kun je, met je sterk analytische basis en ervaring met geavanceerde technologie, aan de slag in de R&D binnen de bredere industrie en heb je een aantrekkelijk profiel voor het managen van complexe projecten.

Leerlijnen en opbouw van de opleiding

De volledige opbouw van de opleiding, samen met alle andere nuttige informatie, vind je via de studiegids of de website van FUSION-EP (met meer details over de keuzemogelijkheden bij de partneruniversiteiten). Samengevat ziet het opleidingstraject er als volgt uit:

 • In het eerste masterjaar volg je een aantal wetenschappelijke plichtvakken voor een totaal van 42 studiepunten aan één van de partneruniversiteiten van jouw keuze. Hier wordt de wetenschappelijke basis gelegd die nodig is in het domein van de kernfusie. Het onderwerp van de plichtvakken is gelijkaardig bij elk van de partneruniversiteiten. Daarnaast is er het plichtvak Language & Culture (6 studiepunten), waarin je leert over de taal en cultuur van het land waar je op dat moment studeert. Ten slotte heb je de gelegenheid om 12 bijkomende studiepunten op te nemen uit een lijst van keuzevakken.
 • In het tweede masterjaar, dat je volgt aan een andere partneruniversiteit van jouw keuze, neemt je masterthesis een belangrijke plaats in, voor 30 studiepunten. Dankzij de nauwe banden tussen elk van de partneruniversiteiten en gerenommeerde onderzoeksinstituten, kun je kiezen uit een zeer breede waaier van onderwerpen, in samenwerking met experten in het onderzoeksveld en met directe relevantie voor de ontwikkeling van kernfusie. Dit is ook het jaar waarin je, samen met alle andere studenten uit het volledige netwerk, twee experimentele scholingen van elk twee weken doorloopt: de Joint Experimentation and Analysis Session (EMTRAIC) in Praag en het Joint Practicum op de Cadarache-site nabij ITER (elk 6 studiepunten). Daarnaast volg je opnieuw een cursus Language & Culture (6 studiepunten), toegespitst op je land van verblijf in het tweede jaar. Ten slotte kun je voor 12 bijkomende studiepunten keuzevakken opnemen uit twee deeltrajecten:
  • Track Fusion Science: focus op de fundamenteel-wetenschappelijke aspecten, zoals magnetohydrodynamica, plasmaturbulentie, computationele plasmafysica, materiaalfysica, enz.
  • Track Fusion Technology: plasmatechnologie, reactorfysica, magneettechnologie en supergeleiding, robotica, enz.

 

JET with plasma Plasma turbulence ITER tokamak pit ITER divertor cassette

 

Enkele highlights

 • Joint Experimentation and Analysis Session (EMTRAIC, 2e masterjaar): twee weken experimenteren op het gebied van actuele onderwerpen binnen het onderzoeksprogramma van de tokamak COMPASS aan het Institute of Plasma Physics in Praag.
 • Joint Practicum: twee weken experimenteren en analyseren op het gebied van de plasmafysica aan het Institut de Recherche sur la Fusion par Confinement Magnétique (IRFM) op de Cadarache-site vlakbij ITER.
 • Summer Event: jaarlijks sociaal-wetenschappelijke bijeenkomst met alle studenten en lesgevers. In de zomer van je eerste masterjaar kies je hier het onderwerp van je masterthesis en op het einde van je tweede masterjaar doe je je thesisverdediging. Er zijn ook lezingen door experten over diverse onderwerpen en natuurlijk krijg je uitgebreid de gelegenheid om te netwerken en om te socializen met je medestudenten!

 

Summer Event 2016
Summer Event 2016
Proclamatie 2016
Proclamatie 2016
EMTRAIC in de controlekamer van de tokamak COMPASS
EMTRAIC in de controlekamer van de tokamak COMPASS
Experimenteren op de tokamak GOLEM
Experimenteren op de tokamak GOLEM

 

Onderzoeksomkadering van de opleiding

De masterproeven en practica gebeuren via een nauwe samenwerking met gerenommeerde onderzoekinstituten, zoals ITER, IRFM (CEA-Cadarache), CIEMAT (Madrid), IPP Praag, Max Planck Institute for Plasma Physics (Garching en Greifswald, Duitsland), enz. Je spendeert op die manier geruime tijd in een internationale, dynamische onderzoeksomgeving, in samenwerking met toponderzoekers in het domein van de kernfusie.

Meer info

 • De slides van het infomoment in 2021 voor bachelorstudenten vind je hier. De opname kan hier bekeken worden (enkel met UGent-account).
 • Voor meer informatie kun je terecht op de website van FUSION-EP (prof. P. Beyer), of lokaal via (prof. G. Verdoolaege).
 • Het FUSION-EP-programma heeft een actieve alumniwerking die je eveneens kunt contacteren voor bijkomende informatie. Facebook icon
  Een uitgebreide bron van informatie, onderhouden door de studenten, is de Fusioneers Wiki.
  Bekijk zeker ook de FUSION-EP Talks,  waarin studenten hun thesisonderwerp aan elkaar presenteren. Recent ook met bijdragen van lesgevers. Facebook icon Youtube icon
 • Het European Fusion Education Network FuseNet organiseert activiteiten en biedt financieringsmogelijkheden in het kader van fusieonderwijs.
 • Het European Consortium for the Development of Fusion Energy EUROfusion overziet en financiert het Europees onderzoek op het gebied van fusie-energie. Het tijdschrift Fusion in Europe is een publicatie van EUROfusion voor het brede publiek. In 2019 verscheen een artikel in het novembernummer van het tijdschrijft  met bijdragen van FUSION-EP-studenten.
 • In 2021 werd een artikel gepubliceerd in het European Journal of Physics over 15 jaar FUSION-EP.