Completed PhD theses

2012

ir. Tine Vandoorn
Promotoren:

2012

ir. Steven Thielemans
Balancering en controle van invertoren met meerdere uitgangsspanningsniveau’s op basis van zwevende condensatoren    
Promotoren: Prof. dr. ir. Jan Melkebeek - dr. Alex Ruderman

ir. Thomas Vyncke
Voorspellende regelaars voor directe koppelcontrole van draaiveldmachines   
Promotoren: Prof. dr. ir. Jan Melkebeek - Prof. dr. ir. René Boel

ir. Bart Meersman
Regeling van driefasige invertorgekoppelde decentrale generatoren met betrekking tot de verbetering van de netkwaliteit
Promotoren : Prof. dr. ir. L. Vandevelde

ir. Boris Minov
Investigation of the Hardening of Neutron Irradiated and Thermally Aged Iron-Copper Alloys, on the Basis of Mechanical and Magnetic Relaxation Phenomena
Onderzoek naar versteviging van neutronenbestraalde en thermisch verouderde ijzer-koperlegeringen, gebaseerd op mechanische en magnetische relaxatiefenomenen
Promotoren : Prof. dr. ir. L. Dupré en Prof. M.J. Konstantinovic

ir. Ahmed Abouelyazied Abdallh
An Inverse Problem Based Methodology with Uncertainty Analysis for the Identification of Magnetic Material Characteristics of Electromagnetic Devices
Een inversprobleemgebaseerde methodologie met onzekerheidsanalyse voor de identificatie van magnetische materiaaleigenschappen van elektromagnetische toestellen
Promotor : Prof. dr. ir. L. Dupré

ir. Mohammad Moradzadeh
Voltage Coordination in Multi-Area Power Systems via Distributed Model Predictive Control
Spanningscoördinatie in multi-zone-energienetten via gedistribueerde modelgebaseerde voorspellende regelaars
Promotoren : ereprof. dr. ir. R. Boel en prof. dr. ir. L. Vandevelde

2011

ir. Bertrand Yitembe
Reduction of Conductivity Uncertainty Propagations in the Inverse Problem of EEG Source Analysis
Reductie van de propagatie van de geleidbaarheidsonzekerheden in het inverse problem van EEG-bronlokalisatie
Promotoren : Prof. dr. ir. L. Dupré en dr. ir. G. Crevecoeur

2010

ir. Frederik De Belie
Sensorless current control of permanent-magnet synchronous machines by using adaptive testsignals.
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek

ir. Ben Vandewiele
Numerical Study of Magnetic Processes: Extending the Landau-Lifshitz-Gilbert Approach from Nanoscale to Microscale
Promotor: Prof. dr. ir. L. Dupré and Prof. dr. ir. D. De Zutter

ir. Lieven Degroote
Invloed van decentrale productie op de netkwaliteit bestudeerd met een harmonische analyse van het distributienet met inbegrip van een niet-lineair transformatormodel
Promotoren : Prof. dr. ir. L. Vandevelde en Prof. dr. ir. J. Melkebeek
Commissie : Prof. Driesen

ir. Kristof Geldhof
Positie-sensorloze sturing van geschakelde reluctantiemotoren door excitatie van elektrische eigenfrequenties
Promotoren : Prof. dr. irJ. Melkebeek en Prof. dr. ir. A. Van den Bossche

2009

ir. Guillaume Crevecoeur
Numerical Methods for Low Frequency Electromagnetic
Optimization and Inverse Problems Using Multi-Level Techniques.
Promotor: Prof. dr. ir. L. Dupré

ir. Lode Vandenbossche
Magnetic Hysteretic Characterization of Ferromagnetic Materials with Objectives towards Non-Destructive Evaluation of Material Degradation.
Promotor: Prof. dr. ir. L. Dupré and Prof. dr. ir. J. Melkebeek

ir. Bert Renders
Convertor-gekoppelde decentrale generatoren en netkwaliteit in laagspanningsnetten
Promotor: Prof. dr. ir. L. Vandevelde and Prof. dr. ir. J. Melkebeek

2008

ir. Francis Lubajo Bokose
Optimized Design of Switched Reluctance Motors
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek and Prof. dr. ir. L. Vandevelde

ir. Tom Hilgert
Magnetische krachten en magnetostrictie in elektrisch staal en toepassingen op trillingen van elektrische machines en transformatoren
Promotor: Prof. dr. ir. L. Vandevelde and Prof. dr. ir. J. Melkebeek

2006

ir. Koen De Gussemé
Digitale controle van een éénfasige actieve gelijkrichter.
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek and dr. ir. D. Van de Sype

ir. Wouter Ryckaert
Vermindering van de spanningsvervorming in distributienetten met resistieve shunt-harmonische impedanties
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek and dr. ir. J. Ghijselen

2005

ir. Peter Sergeant
Laagfrequente magnetische afscherming van elektrische installaties
Promotor: Prof. dr. ir. L. Dupré and Prof. dr. ir. J. Melkebeek

ir. Viatcheslav Permiakov
1D and 2D Magnetization in Electrical Steels under Uniaxial Stress
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek and Prof. dr. ir. Luc Dupré

2004

ir. David Van de Sype
Kleinsignaalmodellering van digitaal gestuurde schakelende energie-omzetters
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek and Prof. dr. ir. A. Van den Bossche

ir. Alexandre Pulnikov
Modification of Magnetic Properties of Non Oriented Electrical Steels by the Production of Electromagnetic Devices
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek and Prof. dr. ir. L. Dupré

2003

ir. Luc Van Den Durpel
Technical-Economic Assessment of Symbiotic Nuclear Energy Systems
Promotor: Prof. Dr. ir. J. Melkebeek
Co-promotor: Prof. ir. F. Van Massenhove

ir. Dimitre Makaveev
Karakteriseren en neuraal-netwerkgebaseerd modelleren van rotationele magnetisatie in niet-georiënteerd elektrisch staal
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek and Prof. dr. ir. L. Dupré

2002

ir. Marc De Wulf
Karakterisering en energieverliezen onder unidirectionele magnetisatie in relatie tot de microstructuur van zacht magnetische materialen
Promotor:Prof. dr. ir. J. Melkebeek and Prof. dr. ir. L. Dupré

2001

ir. Jozef Ghijselen
Actieve gelijkrichters voor optimale vermogenskwaliteit
Promotor: Prof. Dr. ir. J. Melkebeek
Co-promotor: Prof. dr. ir. A. Van den Bossche


ir. Jehudi Maes
Hoogdynamische Snelheidsgeregelde Invertorgevoede Inductiemachine-aandrijving met en zonder Mechanische Snelheidsopnemer
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek

2000

ir. Johan Gyselinck
Twee-Dimensionale Dynamische Eindige-Elementenmodellering van Statische en Roterende Elektromagnetische Energieomzetters
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek

1997

ir. Lieven Vandevelde
Magnetische krachtwerking met toepassing op geluid en trillingen in inductiemachines
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek

1996

El-Sayed S.A. Said
Wind Energy Conversion to the Power System Using a PWM Current Link Inverter
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek

1995

ir. Piet Coussens
Veldoriëntatie bij inductiemotoren op basis van een niet-lineair motormodel

ir. Luc Dupré
Elektromagnetische karakterisatie van niet-georiënteerd elektroblik
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek

1994

ir. Dirk Philips
Optimaliserend Ontwerp van Geschakelde Reluctantiemotoren
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek

1991

Zhao Qiguang
Indirect Field-Oriented Speed Control of a CSI-Fed Induction motor and investigation of the detuning effects of parameter variations

ir. Marc Vergalle
Ontwerpaspecten bij de sturing van een Geschakelde Reluktantiemotor

1989

ir. A. Van Den Bossche
Optimale Elektronische Spanningsregeling van Kooiankermotoren
Promotor: Prof. dr. ir. J. Melkebeek

1980

ir. Jan Melkebeek
Stabiliteitsonderzoek van de Spanningsgevoede Induktiemotor