Electrical Drives

Visualisation of rotating fields

The software below (available in english & dutch) offers an interactive visualisation of rotating fields and travelling waves. When running, try to change some parameters and observe their influence on the resulting field.

Instalation Labview Runtime: download zip-file, extract, start "setup.exe" and follow the installation procedure to install Labview Runtime on your computer. This software is necessary to run the files below.

Visualisation of a rotating field Dutch/English. Use the program "EMdemo.exe" to run it (after installation of Labview Runtime). If your browser does noet open the file correctly, save it to disk and than open it.

Visualisation of a travelling field Dutch/English

Help in dutch or english about how to use this software (Labview Runtime and the applications)

Interactieve cursus vermogenselektronica (iPES) - Dutch only

Dit is een interactieve module voor basisschakelingen van vermogenselektronica. De module bevat DC/DC omvormers (hakkers), diode- en thyristormutatoren, invertoren (DC/AC) , ruimtevectormodulatie en basis-signaaltheorie. In de toekomst kunnen er nog geringe wijzigingen komen, vooral toevoegingen en correcties.
Deze module kan je helpen om de basisschakelingen van vermogenselektronica zoals die in de cursus Elektrische Aandrijftechniek aan bod komen te studeren.

We vestigen wel speciaal de aandacht op de gebruikte conventie voor het aanduiden van de polariteit van spanningsbronnen. Anders dan de gebruikelijke dubbele pijl met + en - polen duidt een pijl hier een spanningsVAL aan: de staart van de pijl is de referentie voor de positieve spanning (dit is een enigszins verouderde conventie die in Duitstalige landen nog veel in gebruik is)

Power Electronics

Brochure IGBT & IGCT

Lectures "Large Generators and High Power Drives"