DroneXperience - Een Europees sociaal fonds (ESF) - project

Promotor Noordzee Drones wordt in samenwerking met IMEC-UGent door het ESF gesubsidieerd voor het project “Opleidingen van de toekomst”. Concreet zullen er 5 opleidingen gecreëerd worden binnen het thema drones. Dit moeten hands-on opleidingen worden om de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken. Er wordt zowel ingezet op technologie als innovatie.

 

Er zijn 5 sub-thema’s waaraan verschillende partners samenwerken:

  • Drones t.b.v. precisielandbouw: ILVO, Belgian Drone Federation, MKict
  • Drones t.b.v. bouw: Buildwise, Bouwunie, Embuild, Belgian Drone Federation, Constructiv
  • Drones t.b.v. offshore: IMEC Universiteit Gent, Belgian Drone Federation, De Blauwe Cluster, Falconavo
  • Constructie en onderhoud van drones: VTI Roeselare, Constructiv, IMEC Universiteit Gent
  • Drones en dataprotectie: IMEC Universiteit Gent, Diverscity (VVSG), MKict, VINGAR

 

Deze thema’s zullen verder uitgewerkt worden tot opleidingen met het oog op synergiën. Samen met diverse stakeholders binnen elk thema wordt er gekeken wat leeft in het werkveld, welke bezorgdheden en noden er zijn, welke oplossingen hierop een antwoord kunnen bieden, welke randvoorwaarden moeten ingebouwd worden, enz. Zo wordt er een breed draagvlak gecreëerd voor de drone-opleidingen van de toekomst.

 

Stakeholders, die zich reeds hebben geëngageerd, zijn:

 dronexperience-stakeholders.png

Geïnteresseerd om stakeholder te worden? Neem contact op via laurent@noordzeedrones.be met de vermelding voor welk thema je wil kandideren.

 

Bij de ontwikkeling van iedere opleiding worden 5 stappen doorlopen:

  1. Marktonderzoek
  2. Inhoud verzamelen
  3. Inhoud omzetten naar een opleidingsmodule
  4. Eerste testsessie, evaluatie en bijsturing
  5. Marktconforme opleiding

 

Het uiteindelijke doel is om mensen, die het door de covid-epidemie, de huidige economische en energiecrisis en/of de transitie die de meeste sectoren doormaken, moeilijk hebben om een job te vinden en/of te houden, concrete en hands-on opleidingen aan te bieden die hen helpen om op de job markt competitiever te worden, hun toekomst en die van onze economie te verzekeren.