Chemische technologie en materiaalkunde / Chemical Engineering / Sustainable Materials Engineering

Overzicht nieuw programma vanaf AJ 21-22: BSc. Chemische technologie en materiaalkunde / MSc. Chemical Engineering / MSc. Sustainable Materials Engineering

De opleiding in een notendop

Chemische processen en materialen zijn niet weg te denken uit het dagelijkse leven. Een eenvoudige blik op het straatbeeld zegt hierover genoeg.

De auto die in verte rijdt? In de toekomst wordt deze gemaakt uit slimme en lichte materialen, maakt de motor gebruik van groene energie zoals elektriciteit of waterstof, en zullen nieuwe katalysatoren niet alleen zorgen voor schone uitlaatgassen, maar ook voor de omzetting van CO2 tot bruikbare nieuwe chemicaliën. De wandelaar die je druk in conversatie met zijn smartphone passeert? Zonder dit vernuftig toestel bestaande uit kritische metalen, kunststoffen en glas is bijkletsen met je verre kompanen toch wat lastiger. Of kijk naar je regenjas met zijn waterafstotende behandeling die je beschermt tegen grillige plonsbuien. Kortom, het straatbeeld van vandaag en morgen wordt medebepaald door de chemische technologie en materiaalkundige ingenieur, ofwel de CTM ingenieur.

Tal van uitdagingen liggen te wachten op deze ingenieurs. Dit gaat van het hergebruiken van afvalstromen om nieuwe materialen te maken en zo te helpen in de strijd tegen klimaatverandering, tot het ontwerpen van duurzame processen om bijvoorbeeld nieuwe medicijnen te vervaardigen.

Chemische processen en materialen vormen de basis van onze maatschappij

De CTM ingenieur

Als CTM ingenieur sta je aan het begin en einde van elk product. Een grondige (atomaire) kennis van de grondstoffen is hierbij essentieel. Deze grondstoffen bepalen immers welke processtappen er allemaal nodig zijn om tot een eindproduct te geraken dat voldoet aan de vooropgestelde eisen. Inzicht in de verschillende chemische en fysische stappen van het productieproces laten toe om de materiaalstructuur en -eigenschappen perfect af te stemmen op het gewenste eindproduct. Dit inzicht laat je uiteraard ook toe om bestaande processen verder te optimaliseren en te verduurzamen. Ook bij het ontwerpen van applicaties zal een diepgaand begrip van het materiaalgedrag en productieroutes nodig zijn om zo jouw toepassing tot een succes te maken.

Het verhaal eindigt echter niet bij de toepassing! De maatschappij van morgen vereist dat we zuiniger omspringen met de gegeven grondstoffen en energie. Als CTM ingenieur liggen dan ook belangrijke uitdagingen op je te wachten, denk maar aan duurzaam materiaalgebruik, duurzame productieketens, CO2 capture en conversion, beheersen van water- en luchtkwaliteit tijdens productie en gebruik, biogebaseerde grondstoffen en materialen, circulaire waardeketens, enzoverder. Zo draag jij je steentje bij aan een duurzame en milieuvriendelijke industrie.

Grondstoffen-Processen-Toepassingen-Circulariteit

Jobmogelijkheden

De chemie en materialensector is één van de grootste sectoren in Vlaanderen die zo’n 250 000 mensen tewerkstelt en jaarlijks een omzet draait van meer dan 70 miljard euro. De sector omvat naast belangrijke wereldspelers (denk maar aan ArcelorMittal, BASF, Solvay, …) ook tal van kleinere en middelgrote ondernemingen verspreid over heel Vlaanderen. Als afgestudeerde CTM ingenieur kan je dus kiezen uit een pallet aan functies en bedrijven die aansluiten bij jouw interesse en doel. Typische jobprofielen zijn onder andere procesingenieur, R&D ingenieur, kwaliteitsingenieur en projectmanager.

Het belang van duurzaam innoveren en ondernemen wordt steeds crucialer, niet in het minst in de chemie en materialensector. Vanaf academiejaar 21-22 zet de opleiding dan ook sterk in op duurzaamheidsdenken met een specifieke leerlijn doorheen het bachelor- en mastertraject. Zo word je voorbereid om een sleutelrol te spelen als ingenieur voor het creëren van een duurzame maatschappij.

De opleiding biedt toekomstige ingenieurs de combinatie van kennis en vaardigheden om de principes van de chemische technologie en materiaalkunde onder de knie te krijgen. Als afgestudeerde ingenieur kan je zorgen voor het ontwerp, de bouw, de verbetering en het onderhoud van installaties en apparatuur in de chemische industrie en de materialensector, alsook het optimaliseren, verduurzamen en ontwikkelen van nieuwe producten.  Dit vereist een combinatie van abstract redeneren en gezond verstand, gericht op een praktische implementatie.

Naast de nodige skills om in de industrie te werken, zal je ook worden opgeleid om onderzoek en ontwikkeling te leiden in een industriële of academische omgeving, bijvoorbeeld onder de vorm van een doctoraatsstudie.

Karolien

Karolien: “Als procesingenieur volg ik het proces op in een fabriek en optimaliseer ik het. Met het volledige team houden we alles draaiend op een veilige manier.”

Cas

Cas: “De zoektocht naar een job verliep, ondanks Covid-19, vlot. Ik werk nu als Area Sales Manager bij Biesterfeld Group, een leuke en gevarieerde job!”

Studentenvereniging

MaChT (logo)

MaChT - Materials Science and Chemical Technology - is een studentenvereniging die zich richt op ingenieursstudenten van onze opleiding. MaChT heeft als doel studenten informatie te verstrekken, hen informeel voor te stellen aan potentiële nieuwe werkgevers en het contact tussen studenten van verschillende leeftijden en de afdelingen te stimuleren. De activiteiten hebben dus een tweeledig doel: we willen dat studenten hun ervaringen met elkaar delen - niet beperkt tot puur academische ervaringen - en bedrijven en studenten dichter bij elkaar brengen. De nieuwjaarsreceptie, pasta-avond en ice-cream day zijn maar enkele voorbeelden van onze activiteiten.

Meer info vind je op https://macht.ugent.be/.

MaChT events sfeerbeelden

Opbouw van de opleiding: Bachelor

Programma BSc CTM

De bacheloropleiding Chemische Technologie en Materiaalkunde kadert binnen de algemene opleiding Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen. Het eerste semester start met een verdere fundamentele vorming in wiskunde en natuurkunde, alsook met algemene ingenieursdisciplines als transportverschijnselen en mechanica (de algemene ingenieursleerlijn). Eveneens maak je al een eerste keer kennis met de duurzaamheidsleerlijn binnen de opleiding en dit zowel op economisch als op CTM vlak!

In het tweede semester breid je je fundamentele kennis over de chemische technologie en materiaalkunde stevig uit met vakken uit de analytische leerlijn. Inzicht in de atomaire structuur, organische reacties, thermodynamica en analysetechnieken zijn namelijk onmisbaar in je latere carrière. Naast de fundamenten bouwt ook hier de duurzaamheidslijn voort op het eerste semester. Met deze kennis in handen en hoofd test je al je ingenieursskills al een eerste keer in Ingenieursproject. Hierin worden ook belangrijke competenties zoals creativiteit, zelfstandigheid en communicatievaardigheden ontwikkeld.

In het derde bachelorjaar breid je je analytisch vermogen nog verder uit met gevorderde analytische vakken. Je leert hierin de structuur en het gedrag van thermische en massaoverdracht alsook fundamenten van de kinetiek van reacties. Daarnaast start in dit jaar de innovatie-leerlijn waarin je kennismaakt met geavanceerde procestechnieken en materiaaleigenschappen. De impact van allerhande processen en het aanpakken van klimaatuitdagingen vervolledigen de duurzaamheidslijn in het derde jaar. Ten slotte breng je al je opgedane kennis uit de bachelor een finale keer samen in het vakoverschrijdend project. Aangezien een grote variëteit aan projectonderwerpen beschikbaar is, zal er zeker iets in jouw interessegebied tussen zitten.

De drie CTM-specifieke leerlijnen gaan verder in de masteropleiding waar twee aansluitende masters, namelijk Master of Science in Chemical Engineering en Master of Science in Sustainable Materials Engineering, de studenten toelaten zich te verdiepen in chemische technologie enerzijds of materiaalkunde anderzijds. Welke richting je ook kiest, later zal je geregeld in contact komen met elkaar aangezien beide profielen nauw samenwerken in de industrie.

Opbouw van de opleiding: Master

Hoe kan CO2 uit de lucht gefilterd worden en verwerkt worden tot een nieuw product? Op welke manier kunnen we plasticafval gebruiken in plaats van olie om nieuwe producten te maken? Wordt waterstof de belangrijkste schakel in onze energievoorziening? Als deze vragen jou interesseren, dan is de Master of Science in Chemical Engineering iets voor jou. In deze opleiding ga je de uitdaging aan om de chemische industrie milieuvriendelijk, veilig en rendabel te maken en te houden. De chemische ingenieur kijkt hiervoor zowel naar de fenomenen op atomair en moleculair niveau als naar wat er op het niveau van de chemische fabriek gebeurt. Gedurende deze master kom je in aanraking met experts uit de chemische industrie maar ontdek je ook het nieuwste onderzoek. Dit zorgt ervoor dat je perfect voorbereid bent voor het bedrijfsleven maar dat je ook de wetenschappelijke voorbereiding hebt om enkele jaren wetenschappelijk onderzoek te verrichten tijdens een doctoraat. Kortom, deze opleiding vormt je tot een expert in het ontwerpen en verduurzamen van industriële processen en producten, met chemie als speerpunt.      

Programma MSc Chemical Engineering

Choose the right tool for the right job” is een algemene wijsheid voor elke ingenieur. Maar welke tool moet je dan juist nemen? Hoe kan je deze tool zelf aanpassen zodat je jouw toepassing kan verbeteren? En welke materialen en processen ga je hiervoor nodig hebben? Dit leer je allemaal in de master Sustainable Materials Engineering. In deze opleiding focus je op een combinatie van de chemische samenstelling, het productieproces en de nabehandelingen om de eigenschappen van materialen te verbeteren, of zelfs om nieuwe materialen te maken. Deze complexe interacties ga je praktisch ondervinden via zowel labo- als modelleerwerk, als ook bestuderen in de hoorcolleges gegeven door experts in het veld. Tenslotte is er ook een sterke focus op duurzaam materiaaldesign, lichtgewicht materialen zoals composieten, en de grondstoffenproblematiek. De master is opgebouwd uit een gemeenschappelijk stam waar je essentiële competenties verwerft voor elke materiaalkundige ingenieur en een specifieke major die focust op een welbepaalde materiaalklasse. In de gemeenschappelijk stam zal je bijvoorbeeld dieper ingaan op de thermodynamica en analysetechnieken specifiek voor materialen, maar eveneens kijken naar het breukgedrag van materialen. Binnen de major Metals Science and Engineering is er een grote focus op lichte, sterke en innovatieve metalen alsook hoe deze metalen via coatings of legeringselementen resistenter tegen corrosie te maken. Ook de productieprocessen van primaire ertsen als secundaire bronnen zoals scrap of e-waste worden behandeld. De major Polymer and Fibre Engineering legt dan weer de nadruk op het gebruik van polymeren en vezelstructuren voor allerhande toepassingen gaande van typische onderdelen uit kunststoffen, tot verpakkingsmaterialen, textiel en composietmaterialen. Hierbij komt de gehele productieketen, gaande van grondstof tot eindproduct aan bod, alsook de mogelijkheden om als ingenieur nieuwe, duurzamere en betere eindproducten te ontwerpen.

Programma MSc Sustainable Materials Engineering

Enkele highlights uit de opleiding

Ingenieursproject II

Materiaalselectie bij alledaagse voorwerpen: de sleutel tot succes
In dit onderdeel van ingenieursproject 2 onderzoeken we de eigenschappen van dagdagelijkse voorwerken en beredeneren we waarom bepaalde materiaalkeuzes gemaakt zijn. Dit academiejaar lag de focus bijvoorbeeld op sleutels. Visualisatie van de microstructuur met microscopen, bepalen van de hardheid en bepalen van de corrosie-eigenschappen zijn enkele zaken die in dit praktijk gericht project aan bod komen.

Ingenieursproject 2

Vakoverschrijdend project

Elk jaar vinden er verschillende projecten plaats voor het vakoverschrijdend project. De topics veranderen jaarlijks en spelen in op actuele problemen en onderzoeksvragen uit de sector. Hieronder vinden jullie enkele voorbeeldjes van afgelopen academiejaren.

VOP weakest linkVOP Afvalstoffen als katalysatorVOP Nanovezels voor drug delivery

The weakest link

Waterstof wordt gezien als een belangrijke energiebron in de toekomst. Sommige materialen kunnen echter degraderen door contact met waterstof wat leidt tot een kortere levensduur. Om dit belangrijke probleem te begrijpen en op te lossen, onderzochten studenten in dit project wat de invloed is van waterstof op een lasverbinding. Zo kon er gemeten worden hoe scheuren ontstaan in het materiaal aan spanningsconcentraties en hoe die vervolgens propageren in de brosse zones van het materiaal. Deze inzichten laten toe om de materialen verder te optimaliseren en hun levensduur te verbeteren!

Afvalstoffen als efficiënte heterogene katalysatoren
De schaal van garnalen, krabben, kreeften, etc. worden typisch gezien als een afvalproduct, maar eigenlijk bevatten ze een rijke bron aan functionele materialen. In dit project onderzochten studenten de mogelijkheid om katalytisch actieve groepen chemisch te verankeren op deze materialen. Eén van de toepassingen is om zo deze natuurlijke materialen te gebruiken als katalysator voor belangrijke synthesereacties in de productie van geneesmiddelen, geur- en smaakstoffen.

Nanovezels voor drug delivery van slecht oplosbare medicijnen
In dit project, waarbij materialen en biomedische toepassingen centraal staan, werd onderzocht hoe nieuwe medicijnen verbeterd konden worden dankzij nanomaterialen. Omdat het merendeel van nieuw ontwikkelde medicijnen slecht oplosbaar is in het lichaam, werken deze medicijnen immers ondermaats. Door medicijnen te mengen met een biopolymeer en dit om te vormen tot zeer fijne structuren op nanoschaal, zorgden de studenten ervoor dat het slecht oplosbare medicijn wel werd opgenomen door het lichaam. Dit laat toe om in de toekomst veel efficiënter nieuwe medicijnen te ontwikkelen!

Internationale mogelijkheden

Tijdens de opleiding zijn er twee mogelijkheden om een buitenlandse ervaring mee te maken. Zo is er de optie om gedurende één of twee semesters op Erasmus te gaan. De vakken die je daar opneemt worden afgestemd met de vakken die je tijdens je verblijf mist aan de UGent, zodat je geen studievertraging oploopt. Een andere mogelijkheid is een buitenlandse stage tijdens de zomervakantie. Verenigingen zoals IAESTE maken een aanbod van buitenlandse stages.

Stages - getuigenissen

De studenten hebben de mogelijkheid om één of meerdere industriële stages - in binnen- of buitenland -  te volgen én deze op te nemen in hun curriculum. Een uitgelezen kans om alvast tijdens de opleiding hands-on ervaring op te doen op de werkvloer als ingenieur.

Nilsu (ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA): "Tijdens mijn stageperiode heb ik meer technische kennis verworven over steam cracking en leerde ik bij over de huidige trends in olefinenzaken zoals de prijsschommelingen, het vraagtraject en alternatieve voedervoorraden. Bovendien had ik intensieve ervaring met Excel. Door de aard van het project leerde ik creatiever denken bij het zoeken naar informatie. Door middel van de business en soft skills oefende ik mijn presentatievaardigheden door middel van twee presentaties, namelijk één over gezondheid en veiligheid en de tweede over de bevindingen van de stageopdracht. Ik kreeg de kans om in teamverband te werken, vergaderingen te organiseren en bij te wonen en mijn tijdmanagementvaardigheden te verbeteren door de planning van het project te leiden."
Seniz (Jacobs België N.V.): "Tijdens mijn stage heb ik de mogelijkheid gehad om verschillende soorten afdelingen in het bedrijf te observeren: de taken van deze afdelingen, de dagelijkse vergaderingen en hoe ze deze taken uitvoeren. In mijn stageproject leerde ik hoe ik een proces vanaf het begin kon ontwerpen en optimaliseren, met alleen de gegeven input, gewenste outputwaarden en gespecificeerde variabelen. Later voegde ik een economische studie toe aan mijn gevoeligheidsanalyse om mijn project realistischer te maken voor optimalisatieanalyse. Ten slotte heb ik geprobeerd verbeteringen aan te brengen door energie te winnen uit strategieën voor warmte-integratie."
Astrid (EuroChem Antwerpen): "Mijn stage bij EuroChem Antwerpen was een echte ervaring. Ik kreeg een voorproefje van hoe het is om bij een chemisch bedrijf te werken en de dagelijkse werkzaamheden van het runnen van een productie-installatie mee te maken. Hoewel EuroChem geen typisch chemisch bedrijf is, kreeg ik een heel goed beeld van wat de verschillende taken bij een chemisch bedrijf inhouden. Aan het begin van mijn stage had ik de intentie om erachter te komen hoe engineering in de industrie er echt uitziet en hoe theoretische kennis in de praktijk wordt toegepast. Ik leerde over de verschillende rollen van een ingenieur in een bedrijf. Dit heeft me geholpen om een idee te krijgen welke kant ik op wil als ik afstudeer. Tijdens de stage heb ik zeker veel over mezelf geleerd. Ik vond het leuk om met verschillende mensen te praten die op verschillende afdelingen werken, maar aan de andere kant toch ook zelfstandig te werken aan een bepaald project. Over het algemeen was de stage een geweldige leerervaring en ben ik erg blij dat ik deze kans heb gekregen."
Lise (Humasol): "Deze stage was een geweldige ervaring en een geweldige kans als ingenieursstudent. Dit project werd uitgevoerd met twee andere studenten. Allereerst kunnen we nu zelf een PV-installatie ontwerpen. Vooral konden we soft skills trainen zoals het coördineren van een groot project en communiceren met zowel elkaar als met mensen met een heel andere achtergrond. Ik ben nu meer ervaren in het omgaan met stressvolle situaties en probleemoplossend denken met weinig middelen. Daarbij kregen we ook de kans om een nieuwe cultuur te leren kennen en speciale vriendschappen op te bouwen met de mensen van Kunting. Ik denk dat ik voor ons alle drie kan spreken dat we in de loop van die twee maanden familie zijn geworden."
Ellen (Aleris): "Ik zou willen beginnen met mijn grote dank uit te drukken aan Aleris. Vanaf het moment dat ik bij het bedrijf kwam, was iedereen oprecht aardig en het duurde niet lang voordat ik me thuis voelde. Deze stage heeft mijn interesse in onderzoek bevestigd. Ik heb genoten van alle stappen van het proces gaande van de literatuur tot het verslag. Tijdens het lezen en schrijven zat ik bij de andere R&D-managers achter mijn bureau en tijdens het uitvoeren van de experimenten kon ik de technici observeren en hun dagelijkse verantwoordelijkheden leren kennen. Deze variëteit maakte dat de dagen voorbij vlogen. Ik denk dat deze zes weken erg nuttig zullen zijn voor mijn thesis. Ik heb geleerd literatuur kritisch te lezen en de ideeën van onderzoekers over een onderwerp te vergelijken, een haalbare experimentele planning te maken (en eraan vast te houden). Ik ontdekte het belang van nauwkeurige metingen en een adequate lijst van parameters en observaties. Bij het analyseren van de resultaten kwam ik erachter dat consistentie van groot belang is. Het moeilijkste wat ik heb geleerd, is dat onderzoek gaat over iets dat nog niet is onderzocht. Het antwoord is nergens te vinden, dus je moet het zelf vinden. Ik moest wat aannames doen over de resultaten. Als ze correct zijn of niet, is aan de volgende onderzoeker. Alle vaardigheden die ik hier heb opgedaan, zullen me zeker helpen tijdens mijn scriptie. Tijdens mijn laatste week heb ik de gelegenheid gehad om mijn werk te presenteren voor de R&D-managers. In het begin was ik erg nerveus, maar na een tijdje realiseerde ik me dat ze oprecht geïnteresseerd waren in het werk dat ik uitgevoerd had en daarom vond ik het leuk om voor hen te presenteren. Ik ben blij dat mijn mentor me dit heeft laten doen. Als mensen mij vragen over mijn stage, begin ik meteen te vertellen hoe ik het leuk vond dat ik mocht doen en hoe ik bij Aleris zou willen werken als R&D manager. Dus hopelijk kom ik daar binnen een paar jaar terecht."

Getuigenissen alumni

We laten graag enkele alumni aan het woord om jou over hun werkervaring te vertellen:

Mariet (Contact ingenieur bij ExxonMobil Antwerpen)
"Net als vijf andere pas afgestudeerden ben ik begonnen als contact engineer. Zoals de naam al doet vermoeden, maakt deze baan je aanspreekpunt voor één  of meerdere units van de raffinaderij, wat inhoudt dat je niet alleen zorgt voor de ondersteuning en optimalisatie van de dagelijkse werking van deze unit(s), maar je ook voor het oplossen van problemen. Bovendien heb je een takenlijst waarop alle taken staan die niet tot je dagelijkse werk behoren, maar projecten voor langere termijn zijn of onderzoek vereisen. Ten slotte krijg je veel training over verschillende onderwerpen die je tot op zekere hoogte zelf kunt kiezen.
Kortom, het is een zeer veelzijdige baan waarmee je niet alleen het raffinageproces en alles wat daarbij hoort beetje bij beetje leert kennen, maar je ook verder kunt ontwikkelen. Je krijgt vanaf het begin veel verantwoordelijkheid, maar de deur van iedereen staat (letterlijk) open en ze staan altijd voor je klaar. Een ideale startersjob, als je het mij vraagt, die meteen de basis legt voor andere toekomstige jobs! Met het geavanceerde jobrotatiesysteem dat ExxonMobil onderhoudt, krijg je elke 2-3 jaar een nieuwe uitdaging, dus wie weet wat er nog op me wacht?"
Jeroen (Proces en Project ingenieur bij  Eastman- Taminco)
"Als proces- en projectingenieur krijg je binnen Taminco een specifieke afdeling toegewezen, bekend als 'Contact Engineering'. Ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor de logistiek van bulkproducten en voor de productie-installatie van dimethylaceetamide (DMAc). Dit betekent dat ik fungeer als een altijd beschikbaar contact om mastermind te zijn en voorkomende problemen te implementeren die de productiefaciliteit zelf niet kan oplossen. Eventuele verbeteringen en debottleneck-projecten worden ook afgehandeld door een proces- en projectingenieur; met behulp van bepaalde tools zoals Aspen Plus.
Tijdens de implementatie fungeer je ook als projectleider voor het volledige project. Je werkt samen met een team van mensen uit verschillende disciplines om het plan uit te voeren. Hiervoor som je op wat er moet gebeuren en stel je een begroting op; dit gebeurt op basis van aanbiedingen en inschattingen. Tijdens de verdere uitvoering stuur je ook zelf het projectteam en het budget aan en zorg je ervoor dat alles correct en op tijd gebeurt. Wanneer het project is voltooid en gestart, is het ook jouw taak om eventuele storingen samen met het productieteam op te lossen. Kortom, dit is een zeer afwisselende baan in een flexibele en prettige werkomgeving."
Pauline (Business unit manager bij Basaltex (NV Flocart)
"Na mijn opleiding kwam ik terecht in een West-Vlaamse textielgroep gespecialiseerd in nabewerking (voornamelijk bleken, verven en coaten). De nieuwe afdeling Basaltex moest verder ontwikkeld worden.
Basaltex is actief in de composietmaterialen sector en in technische textiele toepassingen. In mijn functie als business development ingenieur ben ik op zoek gegaan naar de juiste partners (universiteiten, onderzoeksinstellingen en industriële partners) om samen innovatieve producten op basis van basaltvezels te maken. Dit zijn vezels die worden geëxtrudeerd uit gesmolten basaltgesteente. De Russische technologie was destijds nog onbekend in Europa, maar ondertussen is Basaltex uitgegroeid tot een klein bedrijf met een enorm netwerk van partners. Ik ben momenteel de businessunit manager bij Basaltex. Het brede scala aan kennis over materialen die ik tijdens mijn opleiding heb opgedaan kwam goed van pas door de zeer veelzijdige toepassingssectoren waarin we actief zijn: sport & vrije tijd, automotive, spoorwegen, bouw, ruimtevaart, etc. Het omvat zowel geheel nieuwe toepassingen als de vervanging van traditionele materialen zoals staal en aluminium. Kennis van polymeren en textielvezels is cruciaal in de composietensector. Die sector groeit nog steeds sterk en biedt enorm veel mogelijkheden en uitdagingen - de textielindustrie is zeker nog steeds belangrijk in Vlaanderen!"
Lien (onderzoeker bij Centexbel)
"Ik ben afgestudeerd als materiaalkundig ingenieur, met het gevoel dat mijn proefschrift nog niet af was. Een Ph.D. dat het onderzoek uit mijn proefschrift zou voortzetten, was dus een logische volgende stap. Het betrof innovatieve, kleurvariërende textielmaterialen die als sensoren kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld het genezingsproces van een wond op te volgen. Tijdens mijn Ph.D.  kon ik alles wat ik in mijn opleiding had geleerd concreet gebruiken en kreeg ook de kans om andere vaardigheden te ontwikkelen, zoals projectmanagement, rapportage, communicatie naar onderzoekers en studenten en vele andere zaken. Na vier jaar kon ik mijn Ph.D. met een trots en verzadigd gevoel afronden. Daarna ben ik gaan werken als research engineer bij Centexbel, het onderzoekscentrum voor de Belgische textielindustrie. Bij Centexbel ben ik projectleider voor verschillende projecten rond de extrusie van geavanceerde vezelmaterialen en de ontwikkeling van composieten. Met deze baan gebruik ik optimaal de vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn opleiding en mijn Ph.D. Daarnaast kom ik in contact met veel verschillende textielbedrijven en leer ik zo de enorme diversiteit van de Belgische textielindustrie kennen. Deze branche ondersteunen is voor mij echt een leuke uitdaging. Dankzij internationale projecten werk ik samen met buitenlandse instellingen die educatief zijn op zowel wetenschappelijk als persoonlijk vlak."
Jeroen (Projectingenieur Research and Development bij Bekaert Deslee)
"Bekaert Deslee is wereldleider in het ontwikkelen en verwerken van geweven en gebreid textiel voor matrassen. Meer dan 2600 werknemers verdeeld over 19 productie-eenheden wereldwijd zijn toegewijd om te innoveren en onze klanten te inspireren met innovatieve oplossingen die onze slaapkwaliteit verbeteren. Als product ingenieur R&D sta ik in voor de vernieuwingen binnen de markt, op garen-, op finish-, op constructieniveau. Vaak wil dit ook zeggen dat we over het muurtje dienen te kijken naar wat anderen binnen de textielsector doen. Door te leren van meubel- en interieursector krijg je veel ideeën over de toekomst binnen je eigen markt. Vaak voldoet het echter niet om tot daar te kijken, chemicaliën, garens, machines, elektronica, data processen veranderen zo snel onder impuls van de digitale transformatie, dat we nog vaker dan de oude gekende methoden beginnen kijken naar hoe grote digitale spelers werken. Door samen te werken met die partners ontwikkel je een meer tastbare samenwerking, wat voor beiden een boost kan zijn om nieuwe business aan te trekken. Digitalisatie en communicatie speelt dan ook een steeds grotere rol in de dagelijkse innovatie waar ik zelf elke dag naar zoek."
Robin (projectingenieur bij Spiromatic)
"Spiromatic, een familiale KMO gevestigd te Nazareth, is actief in ontwerp en bouw van volautomatische opslag-, transport- en doseersystemen van ingrediënten in de voedingsindustrie. Spiromatic is internationaal actief en speelt een zeer toonaangevende rol in het specifieke marktsegment van de deegverwerking. Als Project Engineer Production ben ik verantwoordelijk voor het productieproces van de polyester-glasvezel silo’s en tanken (werking en optimalisatie)."
Sara (Projectingenieur bij Laborelec)
"Laborelec is het onderzoeks- en kenniscentrum van GDF Suez in Linkebeek, actief in verschillende domeinen binnen de energie productie sector. Het is verrassend om te merken hoe belangrijk materiaalkunde is in verschillende onderdelen van energieproductie. Schade analyses van metaal componenten voor de nucleaire centra is in onze groep de belangrijkste activiteit samen met andere projecten waarvoor ik regelmatig de site bezoek. Ik ben nog steeds geïnspireerd wanneer ik naast de massieve koeltorens wandel! Vanaf het begin was duidelijk dat ik alles kon gebruiken wat ik geleerd had tijdens mijn opleiding. Daarnaast werd ik verder intern opgeleid. De eerder theoretische onderwerpen aangeboden aan de Universiteit hebben zeer duidelijk hun praktische kant getoond tijdens mij job, en ik ben nog steeds elke dag verwonderd hoeveel materiaalkundige problemen aanwezig zijn in onze wereld. Problemen die we kunnen oplossen en zelfs voorkomen in de toekomst. Materialen zijn overal en nieuwe materialen zullen altijd ontwikkeld worden in tal van industriële domeinen."
Ben (Mentor of purchase operations bij Daikin)
"Daikin is wereldleider in de productie van warmtepompen, met Oostende als hoofdkwartier voor alle Europese activiteit. Hoewel je niet meteen denkt aan metalen of polymeren, is materiaalkunde toch nog steeds de rode draad doorheen mijn loopbaan. Ik had vrij snel besloten om niet te werken in onderzoek & ontwikkeling, maar eerder in een productie omgeving waar je de concrete toepassingen van materialen iedere dag kan zien. Tijdens mijn eerste jaren was ik verantwoordelijk voor de processing van staalplaten tot panelen en het poeder coaten ervan als procesingenieur. Ik ben verschillende keren naar Japan en China geweest om de levering van matrijzen te organiseren, een van de opportuniteiten die je krijg bij een multinational. Goede opvolging van projecten en logisch nadenken waren mijn hoofdvaardigheden toen ik gevraagd werd om projectleider te worden van een compleet nieuwe assemblagelijn. Na 7 jaar solliciteerde ik voor een job bij de inkoopafdeling van het bedrijf, mijn huidige baan. Daar kwam ik in contact met het andere aspect van materiaalkunde: polymeren. Mijn dagelijkse activiteiten houden het onderhandelen van prijzen en investeringen in, het bedenken van levering strategieën en het opvolgen van projecten m.b.t. componenten voor nieuwe machines. Onmisbaar hierbij zijn goede communicatie en relaties en een gezonde dosis moed."

Onderzoeksomkadering van de opleiding

De opleiding Chemische Technologie en Materiaalkunde wordt hoofdzakelijk ondersteund door drie onderzoeksgroepen binnen de vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Technologie (MaTCh, EA11) met wereldfaam in hun domein, namelijk:

Logo LCT

Logo CTSE 

Logo SMS 

Hoe kan je aan deze opleiding starten?

In de bachelorafstudeerrichting Chemische Technologie en Materiaalkunde stroom je zonder meer in vanuit de 1e bachelor in de ingenieurswetenschappen.

Op masterniveau zijn er in het domein van de chemische technologie en materiaalkunde twee opleidingen, nl. die tot 'Master of Science in Chemical Engineering' en tot 'Master of Science in Sustainable Materials Engineering'. Vanuit de UGent kunnen studenten met de vooropleiding 'Bachelor in de ingenieurswetenschappen, afstudeerrichting: chemische technologie en materiaalkunde' rechtstreeks instromen in beide masteropleidingen.

Heb je aan de UGent een diploma van een opleiding 'Bachelor of Science in de ingenieurswetenschappen' in een andere afstudeerrichting (met inbegrip van 'architectuur') behaald, dan kan je instromen in de opleiding tot 'Master of Science in Chemical Engineering' en de opleiding tot 'Master of Science in Sustainable Materials Engineering' na het afwerken van een voorbereidingsprogramma.

Ook vanuit andere universiteiten kan je hetzij rechtstreeks, hetzij na het volgen van een voorbereidingsprogramma, instromen in onze masteropleidingen. Raadpleeg hiervoor de toelatingsvoorwaarden in de studiegids: MSc in Chemical Engineering en MSc In Sustainable Materials Engineering.

Horizontale instroom is mogelijk na het behalen van het diploma 'Master in de industriële wetenschappen: chemie' of 'Master of Chemical Engineering Technology' (industrieel ingenieur chemie). Dit kan via het brugprogramma Chemical Engineering of het brugprogramma Sustainable Materials Engineering.

FAQ

Wat is het verschil tussen materiaalkunde en werktuigkunde-elektrotechniek?

In de (master)opleiding materiaalkunde leer je over fundamentele verbanden tussen de eigenschappen en (micro)structurele karakteristieken van materialen, met als uiteindelijke doel nieuwe materialen te ontwikkelen of de eigenschappen van bestaande materialen te optimaliseren voor tal van eindtoepassingen. Hierbij komt ook verschillende duurzaamheidsaspecten aan bod. In de opleiding werktuigkunde-elektrotechniek kijk je vooral naar de werktuigen, machines, voertuigen en complexere systemen die je met deze materialen kan realiseren.

Hoe veel chemie zit er in de opleiding chemische technologie (en materiaalkunde)?

Een chemisch ingenieur is geen chemicus. Waar een chemicus op kleine schaal op zoek gaat naar nieuwe materialen en moleculen, gaat een chemisch ingenieur chemie, natuurkunde, wiskunde en ingenieursvaardigheden combineren om de productie op grote schaal van die nieuwe materialen en chemicaliën mogelijk te maken. Daarvoor is uiteraard een grondige basis van de chemie nodig, maar evenzeer van de machines in een chemische fabriek en de processen die zich binnenin die machines afspelen. De rode draad van de opleiding wordt gevormd door de wiskundige onderbouw van industriële processen.

Contact

Heb je nog bijkomende vragen, stuur dan gerust een mailtje of vraag een chatsessie aan indien je liever een persoonlijk één-op-één gesprek wenst: