Master dissertations 1993-1994

DE VLEESCHAUWER J.
Invloed van bindingsvertragers op de ontwikkeling van de hydratatiewarmte in verhardend beton.

MATTHYS S.
Constructief gedrag van geprefabriceerde betonplaten voorgespannen met composietstaven.

ROELANDT C.
Benaderende formules voor doorbuigingen van liggers van gewapend beton.

VANSTRAELEN D.

Integration of numerical methods in the study of mechanical reliability (Erasmus, Santander).