Master dissertations 1994-1995

KEPPENS P.
Numerieke simulatie van de evolutie van de microstructuur van verhardend beton.

VAN DEN BERGHE K.

Constructief gedrag van betonelementen gewapend met composietstaven.

VAN DER DONCK G.

Constructief gedrag van betonelementen voorgespannen met kabels zonder hechting.

THIEREN E.
Implementation of mechanical reliability analysis in finite element methods (Erasmus, Santander).