Master dissertations 2000-2001

COPPENS C.
Monitoring van een brug in voorgespannen beton met behulp van optische sensoren.

DEFRUYT K.
Snelle herstelmethoden in de wegenbouw.

DEVUYST T.
Afschuifsterkte van al dan niet verankerde vezelcomposietlaminaten.

VAN DE VELDE E.

Wateropslorping als maatstaf voor duurzaamheid van beton.

DE COCK H.

Karakteristieken van beton met gerecycleerde granulaten.

VAN MAELE E.

De invloed van de evoluties in de betontechniek op de architectuur in België.

HEUNINCK S.

Walsbeton.

PATTHEEUWS S.
Berekenen van kiplasten met de eindige-elementenmethode.

DE MILDE F.
Berekening van kromme liggers met de verplaatsingenmethode.

DE HAINAUT K.

Inventarisatie van schadegevallen aan betonnen constructies.

VANHOEYMISSEN W.
Versnelde carbonatatie van cementgebonden materialen.

BOEL V.
Efficiëntie van nabehandelingsproducten voor beton.