Master dissertations 2006-2007

BRAECKMAN J.
Controle van de water/cement-factor van beton in verharde toestand door middel van fluorescentiemicroscopie.

CALIE B.
Onder druk verpompen van zelfverdichtend beton.

DAEMS J.
Studie van het bindings- en verhardingsproces van beton met hoogovenslak of vliegas met behulp van ultrasoonmetingen

DECAN G.
Kip van slanke geprefabriceerde voorgespannen betonliggers met veranderlijke hoogte.

DELOOF T.

Dichting van scheuren in beton door biomineralisatie.

LAMMERTIJN S.

Carbonatatie en chloride-indringing bij hoog-volume-vliegasbeton (HVFA-beton).

PERSYN N.

Studie naar rekentechnische aspecten van betonnen palenwanden.

SEGHERS C.
Experimentele studie van chloridepenetratie in gescheurd beton.

TIERENS M.
Verkennend onderzoek naar het gebruik van basaltvezels voor de versterking van betonconstructies.

VAN DEN BOSSCHE G.
Bepaling van de residuele sterkte van betonconstructies blootgesteld aan brand.

VAN DEN BUVERIE N.
Reductie van klassieke dwarskrachtwapening in geprefabriceerde voorgespannen betonelementen door gebruik van staalvezelbeton.

VAN MEEL B.
Computergestuurde X-stralen tomografie toegepast op cementgebonden materialen: mogelijkheden en beperkingen.

VANSTEENKISTE A.
Het betonoppervlak: invloed van betonsamenstelling en uitvoeringstechniek.

WOUTERS K.
Monitoringtechnieken voor de toestand van betonbruggen: evaluatie aan de hand van een case-study.