Master dissertations 2009-2010

DELOOSE K.
Zelfheling van beton: autogeen of door insluiting van polymeren

DERUYTER M.
Grensverleggende voorgespannen dunwandige TTT-dakelementen

DIELEMAN C.
Microstructuurontwikkeling van beton met hoogovenslak

DILS J.
Invloed van herhaalde belasting op de hechtsterkte van wapeningsstaven in zelfverdichtend beton

FURNIERE J.
Het effect van luchtbelvormers op de duurzaamheid van beton met vliegas

JANSEN D.
Autobranden in parkeergarages – brandscenario’s, brandsimulaties en de gevolgen voor constructies

LEURIDAN S.
Biodepositie op verschillende types kalksteen

MAES M.
Weerstand van beton met hoogovenslak tegen sulfaten, chloriden en alkali-silica reactie

MARTENS K.
Top-bar effect in zelfverdichtend beton

SCHOONBAERT L.
Kwantificering van de brandtechnische gelijkwaardigheid van gebouwen door toepassing van een probabilistische risicoanalyse

SOETENS T.
Ontwerp en nazicht van betonnen hypar dakschalen

STANDAERT L.

Zelfheling van beton met behulp van ingekapselde micro-organismen

STEVENS R.
Algicidale werking van cementgebonden materialen beladen met titaniumdioxide

VAN COILE R.

Invloed van brand op het veiligheidsniveau van betonelementen

VAN DE MAELE J. & VANMASSENHOVE N.

Vullen van een bekisting met zelfverdichtend beton door pompen van onderaan

VAN DE PUTTE J.
Experimentele bepaling van een geschikte functionele eenheid voor levenscyclusanalyse van hoog-volume-vliegasbeton (HVFA-beton)

VANHAEGENBERG D.

Uitwendige versteviging van betonnen balken ter plaatse van een lokale dwarse doorboring

VERNIMMEN L.
De regeneratie van cement uit volledig recycleerbaar beton

VIGORITA DOMENICO FEBBRAIOLI M.
Bond behaviour of NSM FRP strengthened members under elevated temperature

WINDELS C.
Optimale samenstelling en duurzaamheid van volledig recycleerbaar beton