Master Dissertations LMO 2007-2008 till 2011-2012

AJ 2011-2012

Bobelyn, Brecht.
Opstellen van een weerstandsmodel voor de lokale randglassterkte
Promotor: Jan Belis

Calleyl, Koen.
Ontwikkeling van een ontwerpmethodiek voor verlijmde puntverbindingen op glas
Promotor: Jan Belis

Claeys, Sammie.
Onderzoek naar het eigenspanningsverloop en het kipgedrag van cellulaire liggers
Promotor: Rudy Van Impe

Decoene, Joris en Tanghe, Warren.
Ontwerp en testen van een adhesieve verbinding tussen glas en metaal
Promotor: Jan Belis

Feryn, Dries.
Spanningsopbouw in beglazing onder invloed van een thermische belasting
Promotor: Jan Belis

Fiers, Gilles.
Ontwerp van glazen facetkoepels met pyFormex
Promotoren: Benedict Verhegghe, Jan Belis

Vansteenbrugge, Dries.
Klimaatbelasting en breuk bij glazen gevels
Promotor: Jan Belis

AJ 2010-2011

Blancke, Thomas.
Onderzoek naar zelfdragende ruimtelijke constructies in glas
Promotor: Jan Belis

Boey, Thomas.
Numeriek onderzoek naar residuele spanningen in cellulaire elementen en hun invloed op de bezwijklast
Promotor: Rudy Van Impe

Depreeuw, Dries.
PV panelen op industriële platte daken: invloed op de draagstructuur en terugverdientijd
Promotor: Jan Belis, Patricia Everaert

Dispersyn, Jonas.
Onderzoek naar het bezwijkcriterium voor verlijmde verbindingen tussen glas en metaal
Promotor: Jan Belis

D’haese, Davy.
Onderzoek en ontwikkeling van een voorgespannen boutverbinding in glas
Promotor: Jan Belis

De Brabander, Valentijn
Spanningsopbouw in beglazing onder invloed van een thermische belasting
Interne promotor Theodoor Steenhuyzen, externe promotoren Jan Belis, Marc Vandebroek
(Artesis Hogeschool)

Goossens, Michiel.
Verkennend onderzoek naar het eigenspanningsverloop en het kipgedrag van cellulaire liggers
Promotor: Rudy Van Impe

Heeffer, Harold.
Stoombuigen van hout voor constructieve toepassingen
Promotor: Jan Belis

Roothooft, Laurens
Verlijmen van metaal aan glas met UV-geharde Acrylaten
Interne promotor Theodoor Steenhuyzen, externe promotoren Jan Belis, Marc Vandebroek
(Artesis Hogeschool)

Scheerlinck, Lies.
Ontwerp en onderzoek naar een verlijmde puntverbinding tussen glas en metaal
Promotor: Jan Belis

Wuyts, Wieland
Solar Decathlon
Promotor: Steven Van Dessel


AJ 2009-2010


Deckers, Joris.
Numerieke studie van verstijfde stalen silo's
Promotor: Wesley Vanlaere

De Vos, Melissa en Samoy, Kevin
Constructieve verlijming van glas aan metaal - Methodes voor het bepalen van de materiaaleigenschappen van adhesieven
Promotoren: Hendrick Van Hoecke (HoGent) en Jan Belis
(HoGent)

De Vrij, Jeroen en Vanwesenbeeck, Sieger
Thermische breuk van glas
Interne promotor Theodoor Steenhuyzen, externe promotoren Jan Belis, Marc Vandebroek
(Artesis Hogeschool)

Gevaert, Dieter.
De sterkte van excentrisch samengedrukte staven
Promotor: Rudy Van Impe

Gheyle, Rien.
Onderzoek naar het mechanisch gedrag van stalen watertoren
Promotor: Wesley Vanlaere

Six, Ben.
Invloed van uitvoeringsfouten op de kwaliteit van constructieve lijmverbindingen tussen en glas en metaal
Promotor: Jan Belis

Vancaeyseele, Koen.
Elastisch kip- en knikgedrag van cellulaire elementen
Promotor: Rudy Van Impe

Vanden Poel, Margot.
Thermische belasting en breuk bij glazen gevels
Promotor: Jan Belis


AJ 2008-2009

De Cleen, Bram
Een innovatief veiligheidsconcept voor “Freeform Design” glasconstructies
Promotor: Jan Belis

Depaepe, Julie; Lassuyt, Bram; Van Nieuwerburgh, Pieter
Glas als dragend element
Promotoren: Hendrick Van Hoecke (HoGent) en Jan Belis
(HoGent)

Galmart, Filip en Matthijs, Nicholas
Modelonderzoek van het post-destructieve gedrag van gelaagde glazen liggers
Promotor: prof. dr. ir. Rudy Van Impe

Hoet, Bart
Onderzoek van lokaal gedrag van gebroken gelaagd glas
Promotor: prof. dr. ir.-arch. Jan

Jansseune, Arne
Invloed van U-vormige verstijvers op de draagkracht van stalen silo's
Promotoren: prof. dr. ir. Guy Lagae en dr. ir. Wesley Vanlaere

Nachtergaele, Steven
Materiaaleigenschappen van een ionomeer tussenlaag in gelamineerd glas.
Promotor: prof. dr. ir. Rudy Van Impe

Van Goethem, Sofie
Constructief ontwerp van een hyperslanke stalen kolom in een elegant glazen jasje
Promotor: prof. dr. ir.-arch. Jan Belis

Van Hulle, Arno
Glas als structureel element in buitenschrijnwerk
Promotor: prof. dr. ir.-arch. Jan Belis


AJ 2007-2008

Balemans, Jan.
Numerieke studie van transportverschijnselen omheen drug eluting stents
Promotoren: Pascal Verdonck en Benedict Verhegghe

De Visscher, Koen
Constructieve verbindingen van glas en metaal met ionomeerfolies
Promotoren: prof. dr. ir. Rudy Van Impe en prof. dr. ir.-arch. Jan Belis

De Vogel, Kenneth
Torsiestijfheid van glas/ionomeer laminaten in functie van temperatuur en belastingsduur
Promotoren: prof. dr. ir. Rudy Van Impe en prof. dr. ir.-arch. Jan Belis

Depaepe, Jonathan
Buigstijfheid van glas/ionomeer laminaten in functie van temperatuur en belastingsduur
Promotoren: prof. dr. ir. Rudy Van Impe en prof. dr. ir.-arch. Jan Belis

De Paepe, Annemie.
Numerieke studie van de invloed van een enkelosteotomie op de krachtswerking in de achtervoet
Promotoren: Benedict Verhegghe en Rudy Van Impe

Holvoet, Mathieu.
Biomechanica van het kniegewricht: numerieke studie
Promotoren: Benedict Verhegghe en Patrick De Baets
 
Praet, Tomas.
Ontwikkelen van een virtuele-operatietool voor mond- en kaakingrepen
Promotoren: Pascal Verdonck en Benedict Verhegghe
 
Schrauwen, Bert.
Ontwerp van een generieke opstelling voor mechanische experimenten op vasculaire implantaten
Promotoren: Pascal Verdonck en prof. Luc Van Hoorebeke

Sonck, Delphine
Delaminatie en lokaal mechanisch gedrag van gebroken glas/ionomeerlaminaten
Promotoren: prof. dr. ir. Rudy Van Impe en prof. dr. ir.-arch. Jan Belis
 
Thys, Thomas.
3D biomechanische bewegingsanalyse van de schouder
Promotoren: Benedict Verhegghe en prof. Katharina D'Herde

Vandaele, Pieterjan.
Experimentele en numerieke studie van anti-emboli filters in de halsslagader
Promotoren: Pascal Verdonck en Patrick Segers
 
Vanderhaeghe, Pieter.
Ontwerp van stents met pyFormex
Promotoren: Benedict Verhegghe en Rudy Van Impe

Vanrenterghem, Wouter
Programmeren van hulpmiddelen bij de berekening van schaalconstructies
Promotor: prof. dr. ir. Guy Lagae

Verhoeven, Eva
Effect van constructieve kitvoegen op de stabiliteit van glazen liggers
Promotoren: prof. dr. ir.-arch. Jan Belis en prof. dr. ir. Rudy Van Impe