DNA-fingerprinting

DNA-analyse

Het Laboratorium voor Farmaceutische Biotechnologie verricht forensisch DNA-onderzoek (humane identificatie), voornamelijk voor het Ministerie van Justitie in België. Het Forensisch DNA-laboratorium is sedert 15 september 1996 geaccrediteerd voor deze DNA-analyses door BELAC en is erkend door het Ministerie van Justitie als forensisch DNA-labo in strafzaken.

DNA-analyses kunnen zeer zinvol zijn in forensische zaken enerzijds, in vaderschapsanalyses en verwantschapsonderzoeken anderzijds.

Door de combinatie van short tandem repeat loci (STR) in een multiplex polymerase chain reaction (PCR) kunnen personen geïdentificeerd worden met een zeer hoge graad van zekerheid. Door gebruik te maken van de PCR-technologie kunnen DNA-profielen (en bijgevolg identificatie) bepaald worden op zeer minimale en oude stalen, zelfs indien slecht bewaard.

Een DNA-profiel kan op zo goed als elk biologisch materiaal bepaald worden (bv. bloed(vlekken), speeksel(vlekken), sperma(vlekken), huidschilfers, haar, biologische weefsels, beenderen, tanden, …).

In ons laboratorium kunnen in totaal 19 STR loci geanalyseerd worden waaronder de 12 ESS loci (de European Set of Standard loci: D3S1358, vWA, FGA, TH01, D21S11, D8S1179, D18S51, D10S1248, D1S1656, D12S391, D2S441 en D22S1045). De resterende 7 loci zijn TPOX, D16S539, D13S317, D5S818, D7S820, SE33 en CD-4. Daarnaast kan ook het geslacht worden bepaald aan de hand van de amelogenine locus op het X- en Y-chromosoom. Alle STR loci worden geanalyseerd op de ABI3130xL en/of ABI3500xL genetic analyzer.

Naast de beschikbare commerciële kits, hebben we in het labo twee eigen multiplexen van respectievelijk 15 en 9 STR loci ontwikkeld. Deze 2 multiplexen hebben 4 gemeenschappelijke merkers, wat een extra controle betekent voor de bekomen DNA-profielen. Deze multiplexen zijn uitbreidingen van onze originele multiplex beschreven en gepubliceerd in 1998 in het wetenschappelijke tijdschrift Electrophoresis. De grote gevoeligheid én het specifieke karakter van deze kit werd voorgesteld op het Second European Symposium on Human Identification in juni 1998 in Innsbrück (DNA typing of fingerprints on skin debris: Sensitivity of Capillary Electrophoresis in forensic applications using multiplex PCR).

In uitzonderlijke gevallen en zeer dringende zaken is het mogelijk om het resultaat van een DNA-analyse te bekomen binnen de 24 uur na staalontvangst (max 2-3 stalen). De reguliere DNA-analyses worden verricht in max. 1 maand (in gemiddeld 16 kalenderdagen in feite).

Een deel van de analyses is geautomatiseerd door gebruik te maken van robotten, waardoor menselijke fouten vermeden worden. Er zijn 2 robotten beschikbaar: één voor pre-PCR set-up; een tweede voor de verwerking van post-PCR stalen.

Naast autosomale STR-analyses, voeren we in het laboratorium eveneens Y-STR-analyses uit. We hebben hiervoor een eigen multiplex ontwikkeld van 8 STR loci: DYS19, DYS385a/b, DYS 389I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392 en DYS393. Op die manier kan het minimal haplotype bepaald worden. Ook wordt gebruik gemaakt van een commerciële kit waarin naast bovenvermelde 8 loci nog 3 extra loci geanalyseerd worden (DYS437, DYS438 en DYS439).

In ons labo kan eveneens mitochondriaal DNA (mtDNA) geanalyseerd worden, specifiek voor stalen waarbij een nucleaire DNA-analyse geen resultaat opleverde of waarbij deze analyse niet kan uitgevoerd worden zoals op haren zonder haarwortel.

We beschikken ook over een P.A.L.M. lasermicrodissectie microscoop, waarmee specifiek individuele cellen geïsoleerd kunnen worden (bv. spermacellen uit postcoïtale cellen). Rond deze techniek heeft ons labo reeds meerdere artikels gepubliceerd in o.a. “International Journal Of Legal Medicine”.

DNA-onderzoek

Naast de routine DNA-analyses voor het Ministerie van Justitie, voert het laboratorium ook wetenschappelijk onderzoek uit in het veld van DNA-analyse teneinde de procedures te optimaliseren en te verbeteren. Dat onderzoek omvat o.a.:

- optimalisatie en uitbreiding van het gebruik van de P.A.L.M. lasermicrodissectietechniek in forensische zaken

- optimalisatie van de DNA-extractie

- statistische interpretatie van gegevens

Wetenschappelijke artikels

De publicaties van ons laboratorium in verscheidene wetenschappelijke tijdschriften kunnen via onderstaande links nagelezen worden:

- selectie van forensische publicaties: zie ‘Publicaties’ op Forensisch Instituut

- alle research publicaties: zie Ghent University Academic Bibliography