Events

  • Op 14 september 2018 organiseert het LEMMA-project (Universiteit Gent) in samenwerking met het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs een studiedag rond Engels als onderwijstaal in het hoger onderwijs in Gent. In de voormiddag presenteren onderzoekers een fact check over argumenten voor en tegen verengelsing. Twee centrale sprekers omhelzen de lunch. De dag eindigt met twee visies, elk vanuit een ander kader, en een debat met onderzoekers en politici.

  • COM2016 Conference on Multilingualism
    11th September to 13th September 2016
    The interface between language and memory in multilingualism