Interactie interpersoonlijke patronen therapeutische interventies

Onderzoek toont overtuigend aan dat psychodynamische therapie effectief is voor het behandelen van depressie. Desalniettemin blijft veel onduidelijk omtrent de processen die leiden tot verandering. Om te begrijpen hoe therapie werkt, is het cruciaal om drie fundamentele mythes, i.e. het idee dat patiënten, therapeuten en therapieën homogene entiteiten zijn, te doorbreken. In mijn onderzoek benaderen we daarom de heterogeniteit in (de behandeling van) depressie door subgroepen te bestuderen op basis van de persoonlijkheidsstijl van de patiënt.
Een basisassumptie in psychodynamische therapie is dat depressieve symptomen hun oorsprong vinden in onderliggende interpersoonlijke patronen. Om interventies binnen psychodynamische therapie op maat van de patiënt te maken, onderzoeken we eerst en vooral die dominante onderliggende interpersoonlijke patronen bij patiënten met een verschillende persoonlijkheidsstijl. Daarnaast gaan we ook na of en hoe therapeuten interventies aanpassen naargelang de persoonlijkheidsstijl van de patiënt en of dit therapie-uitkomst voorspelt. Tot slot bestuderen we de complexe interacties tussen dominante interpersoonlijke patronen en therapeutische interventies in de diepte binnen patiënt-therapeut koppels. 

Dr. Kimberly Van Nieuwenhove