De rol van de patiënt in therapie

Therapie wordt beschouwd als een complex proces dat plaatsvindt tussen therapeut en patiënt. Dit onderzoek focust zich op de rol van de patiënt binnen therapie. Meer specifiek welke rol de patiënt zichzelf toeschrijft binnen zijn spreken. Door te spreken, creëert ieder mens namelijk verhalen en schrijft men zichzelf een bepaalde rol of positie toe binnen die verhalen. Deze positie kan heel uiteenlopend van aard zijn (vb. iemand die reeds problemen heeft overwonnen, of vb. iemand die slachtoffer is van andermans kwaadwillige streken). Dit onderzoek legt zich toe op  de verhalen die participanten creëren omtrent het lijden die hen ertoe gebracht heeft therapeutische hulp te zoeken. In een eerste studie gaan we na welke rol participanten zichzelf toeschrijven in hun verhalen in de interviews die plaatsvonden voor de aanvang van therapie. Uit dit onderzoek bleek dat binnen de interviews meerdere verhaallijnen naast elkaar bestaan waarbij de participanten in verschillende segmenten van het interview zich een verschillende een rol/positie toeschrijven. De rol die iemand zichzelf toeschrijft binnen verhalen blijkt multipel te zijn (verschillende rollen kunnen naast elkaar bestaan) en voortdurend te verschuiven doorheen het spreken. In een tweede studie zoomen we in op hoe deze verschillende verhaallijnen, inclusief de verschillende toegeschreven posities, verschuiven over de tijd heen (voor therapie, tijdens therapie, na therapie). In een derde studie plannen we om na te gaan hoe een verandering in positie binnen het gecreëerde verhaal bewerkstelligd kan worden binnen therapie.

Doctoraatsstudent: Emma Acke, MSc.