Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij patiënten met depressie

Juri Krivzov

Het onderzoek van Juri Krivzov gaat over somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) bij patiënten met depressie. Vaak gaan somatische klachten, zoals vermoeidheid, pijn of stoornissen van beweging gepaard met depressieve klachten. Vele patiënten met SOLK hebben (soms meerdere) voorafgaande medische behandelpogingen met weinig of matig succes doorlopen. Soms lukt het tijdens de therapie een samenhang tussen stress, depressie en lichamelijke klachten te ontdekken en hieraan te werken. Door anders om te gaan met stress en beter inzicht te krijgen in moeilijke interpersoonlijke situaties kunnen patiënten een verbetering van depressieve en lichamelijke klachten ervaren. Vaak gaat het over thema´s zoals “nee” zeggen, grenzen trekken, de anderen minder controleren en eigen emoties, zoals ergernis, durven uiten.  

Binnen dit onderzoek wordt de invloed van persoonlijkheidsstijlen van de patiënten op de therapeutische relatie verder nagegaan. Hierbij wordt bestudeerd hoe patiënten met SOLK de band met de therapeut ervaren en opbouwen en hoe dit de uitkomst van de therapie beïnvloedt. Verder wordt onderzocht hoe lichamelijke symptomen tijdens therapie ter sprake worden gebracht en hoe de therapeuten deze symptomen aanpakken. 

 

Het onderzoek wordt ondersteund door de beurs van Duitse Nationale Academische Stichting (Studienstiftung des deutschen Volkes).

 

Doctoraatsstudent: Juri Krivzov, MSc., MRes.