Het vroegtijdig beëindigen van therapie

Liza doet onderzoek naar het vroegtijdig beëindiging van therapie, ook wel dropout genoemd. De titel van haar doctoraat is ‘From Dropout to Departure: A Qualitative Study of Premature termination in Psychotherapy’. Het vroegtijdig beëindigen van therapie wordt vaak als een gefaalde therapie gezien, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Patiënten maken soms de beslissing om hun therapietraject elders verder te zetten of komen tot een punt in therapie dat voor hen voldoende is/waaruit blijkt dat het (voor even) genoeg is geweest, ook al denkt de therapeut daar anders over.

Al sinds de tijden van Freud worden ‘gefaalde’ therapieën bestudeerd om op die manier de klinische praktijk te verbeteren en theorieën te ontwikkelen. Liza haalt inspiratie uit deze benadering en zal dus een specifiek soort ‘gefaalde’ therapie bekijken, namelijk wanneer patiënten vroegtijdig beëindigen, om op die manier zowel klinisch psychologen in de praktijk als onderzoekers te informeren.

Er werd reeds onderzoek gedaan naar dit fenomeen, maar er was steeds een sterke focus op de ‘statische factoren’ die op groepsniveau zorgden voor dropout (bijvoorbeeld Sociaal Economische Status, persoonlijkheidstrekken, praktische beperkingen zoals vervoer). Psychologen in de praktijk hebben echter weinig invoed op deze factoren. Liza zal in haar onderzoek meer focussen op de dynamische/ veranderbare procesfactoren die onderliggend zijn aan het therapieproces, alsook zal ze meer focussen op de individuele patiënt.

Ze zal dit onderzoeken adhv. vier studies: 1) een systematische literatuurstudie om in kaart te brengen wat onderzoek tot nu toe reeds gevonden heeft mbt. dropout;  2) een meta-synthese op gepubliceerde gevallenstudies uit het Single Case Archive; 3) een multipele casestudy op data van de Ghent Psychotherapy Study (Meganck, et al., 2017); en 4) een conversatie analytische studie die de ‘moment-to-moment’ interactie tussen patiënt en therapeut diepgaand bestudeert.

 Doctoraatsstudent: Liza Notaerts, MSc.